Desenvolupament professional docent

Actualitat - 19/02/2024

Desenvolupament professional docent

La millora dels resultats acadèmics dels alumnes és conseqüència directa d'un desenvolupament professional efectiu que potenciï la pràctica docent. Existeixen molts estudis que reflecteixen un consens creixent sobre el paper crucial que exerceix el desenvolupament professional en la millora de la pràctica a l'aula i en els assoliments dels estudiants.


3

L'efectivitat del desenvolupament professional està condicionada per la qualitat del seu disseny, això com per la selecció i la implementació. Els docents s'enfronten a nombrosos compromisos i pressions de temps, per la qual cosa és fonamental que el desenvolupament professional estigui acuradament planificat i executat per justificar-ne la inversió. Parlem de la necessitat de comptar amb una estratègia inicial de desenvolupament dissenyada de manera intel·ligent. De marcar un camí. Partint d'aquest punt, és el moment de la selecció i la implementació lògica de la capacitació per garantir-ne l’efectivitat. És imprescindible establir metes específiques, conscients i desafiadores per als docents com a part del desenvolupament professional. A més, és essencial també la presentació d'informació provinent de fonts verídiques i contrastades com un factor motivador per al canvi en les pràctiques educatives.

 

 

Samuel Sims


 

La guia d'orientació Desenvolupament professional eficaç d’Education Endowment Foundation (EEF) proposa garantir que el desenvolupament professional generi coneixements, motivi el personal, desenvolupi tècniques d'ensenyament i es vinculi amb la pràctica de manera efectiva. També que els programes de desenvolupament professional s'implementin amb cura segons el context i les necessitats del centre educatiu. Per aconseguir tots aquests objectius, en dissenyar i seleccionar el desenvolupament professional, recomana centrar-se en els mecanismes. Els mecanismes són catorze elements clau agrupats en quatre categories:

 

1. Construcció de coneixement

 

Gestionar la càrrega cognitiva
Revisar l'aprenentatge previ

 

2. Motivació dels docents

 

Establir i acordar metes
Presentar informació d'una font creïble
Proporcionar afirmació i reforç després del progrés

 

3. Desenvolupament de tècniques d'ensenyament

 

Instruir els docents sobre com dur a terme una tècnica
Organitzar suport social
Modelar la tècnica
Monitorar i proporcionar retroalimentació
Practicar la tècnica

 

4. Integració de pràctiques efectives

 

Proporcionar indicacions i pistes
Fomentar la planificació d'accions
Estimular el monitoratge
Fomentar la repetició específica del context

 

Els mecanismes són els components bàsics del desenvolupament professional. Són observables, es poden reproduir i no es poden eliminar sense reduir l'eficàcia del desenvolupament professional. I encara més important, es basen en evidències científiques de l'estudi del comportament humà. Un desenvolupament professional efectiu és fonamental per potenciar la pràctica docent i, en última instància, millorar els resultats dels estudiants. Quan s’implementen recomanacions clares i basades en evidències, els professors enforteixen les seves habilitats i poden contribuir significativament a l'èxit educatiu de l’alumnat.

 

Els nostres programes

 

A EduCaixa creiem en la necessitat d'impulsar la transformació educativa a través del desenvolupament professional docent. Per això dissenyem programes formatius que contribueixen al desenvolupament professional docent com un mitjà cap a una societat millor. Te’n presentem cinc. Pots fer clic en cadascun dels programes per saber-ne més.

 

Lideratge per a l'Aprenentatge

Evidències internacionals demostren que el lideratge per a l'aprenentatge o lideratge pedagògic és el que més impacte pot aconseguir en la pràctica docent i, per tant, en l'aprenentatge de l'alumnat. El programa Lideratge per a l'aprenentatge forma i acompanya els equips directius en lideratge pedagògic amb la finalitat que puguin millorar la qualitat educativa dels seus centres.

 

BeCritical

Curs per a la capacitació docent en pensament crític, alfabetització digital i mediàtica, i oci digital juvenil. En format en línia i al costat de la Fundació FAD Juventud, una organització que busca fomentar el desenvolupament dels joves a través de l'educació i la prevenció de conductes de risc. Entre altres capacitacions, t'oferim noves metodologies per a l'ús didàctic del pensament crític a les aules, eines per a fomentar l'alfabetització digital dels alumnes i ampliar els teus coneixements respecte a l'actual oci digital que l'alumnat pot gaudir (l'e-oci darrere de les pantalles) comprenent tant les amenaces com les oportunitats.

 

Convocatòria EduCaixa

La convocatòria ofereix suport econòmic de 5.000 € a 100 centres educatius d'Espanya per desenvolupar projectes que afavoreixin eficaçment el benestar i l'aprenentatge de tot el seu alumnat. Una iniciativa que pretén fer costat a centres educatius en el disseny, implementació i avaluació de projectes de transformació educativa informats per evidències.

 

Observació entre escoles

Un programa d'aprenentatge i desenvolupament professional que té l'objectiu d'enfortir la competència investigadora dels centres educatius, desenvolupant la confiança i les habilitats docents necessàries per implementar projectes de canvi informats per evidències.

 

HelloMath!

Les proves diagnòstiques indiquen una clara necessitat de millora en els resultats de matemàtiques. És per això que necessitem explorar camins de millora en la manera d'entendre, ensenyar i aprendre les matemàtiques mitjançant una integració més efectiva amb les ciències de la computació. El programa HelloMath! proposa dur a terme aquesta millora amb l'ajuda de la recerca dels docents, que treballen en equip identificant els elements clau del pensament computacional en la seva pràctica diària de matemàtiques.

Vols estar al dia de les últimes novetats en educació? Uneix-te a EduCaixa i no et perdis res del que ocorre en el sector educatiu.

3.0

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 1 valoracions

img-preview

BEATRIZ JIMÉNEZ

02/03/2024

Veure tots els comentaris