L’ansietat respecte de les matemàtiques afecta el rendiment

Estudi

L’ansietat respecte de les matemàtiques afecta el rendiment

El Centre de Neurociència en Educació de la Universitat de Cambridge adverteix docents i famílies que la pressió de l’entorn respecte de les matemàtiques pot influir negativament en els resultats dels alumnes i, sobretot, de les alumnes


0

Nivell educatiu

  • Professorat
  • Educació primària
  • ESO

Àrea de coneixement

  • Tecnologia i Matemàtiques
  • Formació de professorat
  • Avaluació Educativa

Competències

  • Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Docents

Com influeix la pressió de l'entorn respecte a les matemàtiques?

A l’aula: “Atents, que, si no, no ho entendreu.” O “això no ho comprendreu tots a la primera”. I a casa: “Jo era un desastre amb les matemàtiques.” O aquest gest de preocupació en exclamar: “Demà tens examen de mates!”

Les matemàtiques són complexes, però, i si les estem fent més dures del que són?

La desconfiança enfront de la matèria, moltes vegades apuntalada des del mateix entorn d’aprenentatge, no fa cap favor a l’alumnat, segons adverteix el Centre de Neurociència en Educació de la Universitat de Cambridge després d’haver estudiat l’experiència de l’alumnat de primària i secundària.

Els investigadors van analitzar els resultats acadèmics en matemàtiques de més de 2.700 alumnes del Regne Unit i Itàlia, i en van examinar, un per un, les habilitats reals amb el càlcul i la resolució de problemes, com també els seus sentiments cap a l’assignatura per comprovar si els generava ansietat, però també si tenien una ansietat generalitzada per les responsabilitats escolars (per evitar confusions respecte de l’ansietat real que produeixen les matemàtiques).

Exercicis, qüestionari i entrevistes directes van portar Emma Carey i els seus col·legues a descobrir que el sentiment generalitzat que les matemàtiques són més difícils que altres assignatures contribueix a alimentar sensacions d’ansietat cap a la matèria. La segona troballa va ser que el professorat, els pares i les mares poden desenvolupar un paper significatiu en aquesta sensació d’ansietat.

En tercer lloc, la investigació va confirmar que les nenes, tant a secundària com a primària, tenien nivells d’ansietat més elevats enfront de les matemàtiques i més ansietat en general davant l’escola.

A partir dels descobriments, l’estudi recomana als docents i a les famílies que tinguin en compte:

1. Que l’ansietat de les matemàtiques pot afectar el treball de l’alumnat en l’assignatura.

2. Que la seva pròpia tensió davant la dificultat de l’assignatura pot influir en el fet que els estudiants tinguin més ansietat.

3. Que els estereotips de gènere respecte de les habilitats matemàtiques poden contribuir a la bretxa de gènere en els resultats de l’assignatura.

També recomana als docents reduir la pressió a classe i fer servir mètodes que contribueixin a alleujar-la, sobretot abans dels exàmens, com, per exemple, l’escriptura emocional lliure abans de començar una prova.

No es tracta de negar la complexitat de les matemàtiques, sinó de saber que no totes les dificultats d’aquesta assignatura tenen una justificació cognitiva i que el component emocional afecta de debò el rendiment del pensament matemàtic.

Com influeix la pressió de l'entorn respecte a les matemàtiques?

A l’aula: “Atents, que, si no, no ho entendreu.” O “això no ho comprendreu tots a la primera”. I a casa: “Jo era un desastre amb les matemàtiques.” O aquest gest de preocupació en exclamar: “Demà tens examen de mates!”

Les matemàtiques són complexes, però, i si les estem fent més dures del que són?

La desconfiança enfront de la matèria, moltes vegades apuntalada des del mateix entorn d’aprenentatge, no fa cap favor a l’alumnat, segons adverteix el Centre de Neurociència en Educació de la Universitat de Cambridge després d’haver estudiat l’experiència de l’alumnat de primària i secundària.

Els investigadors van analitzar els resultats acadèmics en matemàtiques de més de 2.700 alumnes del Regne Unit i Itàlia, i en van examinar, un per un, les habilitats reals amb el càlcul i la resolució de problemes, com també els seus sentiments cap a l’assignatura per comprovar si els generava ansietat, però també si tenien una ansietat generalitzada per les responsabilitats escolars (per evitar confusions respecte de l’ansietat real que produeixen les matemàtiques).

Exercicis, qüestionari i entrevistes directes van portar Emma Carey i els seus col·legues a descobrir que el sentiment generalitzat que les matemàtiques són més difícils que altres assignatures contribueix a alimentar sensacions d’ansietat cap a la matèria. La segona troballa va ser que el professorat, els pares i les mares poden desenvolupar un paper significatiu en aquesta sensació d’ansietat.

En tercer lloc, la investigació va confirmar que les nenes, tant a secundària com a primària, tenien nivells d’ansietat més elevats enfront de les matemàtiques i més ansietat en general davant l’escola.

A partir dels descobriments, l’estudi recomana als docents i a les famílies que tinguin en compte:

1. Que l’ansietat de les matemàtiques pot afectar el treball de l’alumnat en l’assignatura.

2. Que la seva pròpia tensió davant la dificultat de l’assignatura pot influir en el fet que els estudiants tinguin més ansietat.

3. Que els estereotips de gènere respecte de les habilitats matemàtiques poden contribuir a la bretxa de gènere en els resultats de l’assignatura.

També recomana als docents reduir la pressió a classe i fer servir mètodes que contribueixin a alleujar-la, sobretot abans dels exàmens, com, per exemple, l’escriptura emocional lliure abans de començar una prova.

No es tracta de negar la complexitat de les matemàtiques, sinó de saber que no totes les dificultats d’aquesta assignatura tenen una justificació cognitiva i que el component emocional afecta de debò el rendiment del pensament matemàtic.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.