Quan l’aprenentatge cooperatiu situa el docent

Estudi

Quan l’aprenentatge cooperatiu situa el docent

El complex paper del professor en aquesta metodologia


0

Nivell educatiu

  • Professorat

Àrea de coneixement

  • Formació de professorat

Competències

  • Per aprendre a aprendre

Quin és el paper del docent en l'aprenentatge cooperatiu?

El docent que promou l’aprenentatge cooperatiu a l’aula de primària o secundària sap el desafiament que suposa alimentar la interacció entre els estudiants sense arribar a anul·lar-ne la iniciativa, guiar els processos sense prendre’n el control i esperar que l’alumnat mateix generi les seves oportunitats d’aprenentatge abans de conduir-les cap a elles.

Buscant aquest equilibri, els investigadors Anouschka van Leeuwen i Jeroen Janssen van decidir fer una revisió de 66 estudis fets en escoles de primària i secundària dels EUA sobre el paper del docent en l’aprenentatge cooperatiu. Hi van buscar denominadors comuns que permetessin definir un seguit d’actuacions i actituds eficaces a l’hora d’aplicar aquesta metodologia.

Segons els investigadors, quan les oportunitats d’aprenentatge emergeixen entre els estudiants, la manera en què el professor pren més o menys control d’aquests moments determina que aquestes oportunitats es tradueixin en moments d’aprenentatge de debò.

Les estratègies més efectives per a l’aula que van trobar van ser donar feedback a l’alumnat, fer-los suggeriments, fer preguntes i transferir el control del procés d’aprenentatge als mateixos estudiants.

A més, els descobriments van permetre als investigadors recomanar que quan el professorat guia un procés d’aprenentatge cooperatiu, hauria d’intentar no tan sols centrar-se en el contingut de la tasca, sinó també en com els estudiants aborden la tasca i les estratègies de col·laboració que posen en marxa.

D’altra banda, cal preguntar-se en quin lloc queda l’ajuda que el docent pot prestar i en quin moment seria propícia. Segons l’estudi, el professorat no ha d’imposar la seva ajuda, però els estudiants han de saber que està disponible.

En contra de la temptació d’atribuir al docent una actitud passiva en el seu paper de facilitador, aquesta investigació de síntesi demostra que la seva feina ocupa una figura central en l’aprenentatge cooperatiu.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.