Actualitat - 10/02/2023

Dissenyar la formació del professorat tenint en compte les evidències


5

L'aprenentatge de l'alumnat està influenciat per múltiples factors, incloent-hi les seves expectatives, la seva motivació, el seu comportament, el seu entorn, els recursos de les seves famílies, l'organització escolar o la qualitat del professorat (OECD, 2005; Roca, 2018).

 

Aquesta última variable ha sigut estudiada per diverses investigacions, indicant, en la majoria dels casos, que existeix una relació positiva entre els resultats acadèmics de l'alumnat i la qualitat del professorat. Quan es parla sobre qualitat del professorat, sorgeixen nombroses preguntes sobre què significa qualitat, quines característiques ha de tenir un bon docent, com es mesuren o reconeixen aqueixes característiques, o com influeix la formació rebuda.

 

Amb la intenció de donar resposta a aquestes preguntes, l'Education Endowment Foundation (EEF) va publicar l’any 2021 la guia "Effective professional development". En aquesta es recullen una sèrie de recomanacions per dissenyar formacions docents de qualitat. Aquestes recomanacions estan basades en el que l'EEF diu respecte als mecanismes o les peces clau que té qualsevol programa de desenvolupament professional de qualitat. Aquests mecanismes són tècniques, metodologies o pràctiques observables, reproduïbles i basades en les investigacions sobre el comportament humà. La qualitat d'un programa formatiu depèn d'aquests mecanismes i com més mecanismes té un programa de desenvolupament professional, major és el seu impacte en les persones que el reben.

 

En aquesta guia es presenten 14 mecanismes organitzats en 4 grans blocs: construir coneixement, motivar als docents, desenvolupar tècniques per a la docència i portar aquestes tècniques a l'aula.

 

Construir coneixement

Les formacions han d'aportar nou coneixement als docents. Per això, els facilitadors han d'evitar no sobrecarregar als participants presentant massa informació al mateix temps. És a dir, han d'utilitzar la càrrega cognitiva. Per tant, és imprescindible tenir en compte els coneixements previs dels docents.

 

Motivar als docents

Els docents, igual que l'alumnat dels centres educatius, necessiten estar motivats per poder aprendre. Per aquesta raó, és recomanable que en les formacions que rebin els facilitadors estableixin els objectius amb els mateixos docents, presentin informació de fonts creïbles i rigoroses i donin feedback positiu durant el desenvolupament de la formació. 

 

Desenvolupar tècniques per la docència

Les tècniques permetran als docents entrar en acció a l'aula i canviar la seva pràctica per millorar l'avaluació, la gestió de l'aula o el treball col·laboratiu. Són els principis actius d'una bona docència. Per això, les formacions per docents han d'instruir als docents en com dur a terme aqueixa tècnica, modelant-la i assajant-la. A més, durant el procés formatiu, els docents han de rebre suport i feedback de qualitat per part de mentors experts, companys amb experiència o a través de comunitats de pràctica.

 

Portar tècniques a l'aula

Una vegada que els docents han construït nous coneixements, estan motivats i saben com realitzar una nova tècnica. Aleshores, és el moment que les tècniques arribin a l'aula. Perquè això succeeixi, és recomanable que els facilitadors de la formació es comuniquin amb els docents per compartir indicacions o consells al llarg del procés. A més, poden ajudar-los a planificar com duran a terme les tècniques a l'aula i animar-los a fer un seguiment de les seves accions i que a repetir la mateixa tècnica una vegada i una altra en el mateix context fins que realment sigui apresa.

 

És recomanable que aquests 14 mecanismes estiguin presents en totes les formacions o programes dirigits als docents. No obstant això, cal no oblidar l'última recomanació que apareix en aquesta guia i que és crucial: els programes de formació docent han de tenir en compte el context i les necessitats dels centres educatius. Per a això, és imprescindible que els equips directius, d'una banda, tinguin clares quines són les seves línies estratègiques i les seves necessitats a l'hora de triar formacions per al claustre. I per una altra, que els programes formatius tinguin la capacitat d'adaptar-se als centres de manera intel·ligent. Això és, mantenint els "mecanismes" i adaptant tota la resta.

 

Com ja sabem, la qualitat del professorat i el progrés dels estudiants en el sistema educatiu estan íntimament relacionats, per la qual cosa és imprescindible que es continuï investigant, debatent i reflexionant sobre com introduir els mecanismes clau en les formacions inicials i contínues que reben els docents.

 

 

Bibliografia:

EEF (2021). Effective professional development.

OECD (2005). Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers.

Roca, Esther (2018). Impacto científico, político y social de la formación del profesorado basada en actuaciones docentes de éxito. Tesis Doctoral.

Vols estar al dia de les últimes novetats en educació? Uneix-te a EduCaixa i no et perdis res del que ocorre en el sector educatiu.

5.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 1 valoracions