La competència digital, en el dia a dia del docent

Actualitat - 02/06/2023

La competència digital, en el dia a dia del docent

Professors i professores de diversos centres ens expliquen els recursos i eines digitals que usen diàriament i com fan per a millorar la seva competència digital.


0

 

"El repte de l’educació és la transformació digital. No pot irrompre a les aules sense que sigui pedagògica, creativa i ètica. La transformació digital és un mitjà, no un fi en si mateix, per tant, la comunitat educativa l'ha de liderar perquè sigui realment efectiva."
 
Maria Espinet
Directora d'EduCaixa

 

La competència digital docent és actualment un dels principals temes de la conversa educativa. El Marc de referència de la competència digital docent 2022 és una adaptació del Marc europeu DigCompEdu per contextualitzar-lo al sistema educatiu espanyol. S'hi descriuen els coneixements, destreses, habilitats i actituds que ha de desenvolupar un docent per exercir les seves funcions professionals a l’hora d’implementar les tecnologies digitals.
N'hem parlat amb diversos docents per saber millor com integrar les tecnologies digitals en estratègies d'ensenyament i aprenentatge eficients, inclusives i innovadores.

 

 

Carlos Giménez, docent del Col·legi Sant Gabriel a Viladecans, Barcelona, aprofita els entorns de comunicació digital per ampliar més enllà de l'horari escolar l'espai de relació que manté amb els alumnes. Alineat amb el marc teòric proposat pel Grup TPACK, Carlos considera que “l’eina tecnològica ha d'estar al servei de la metodologia, entenent l'eina tecnològica, simplement, com un element facilitador de l'adquisició de coneixement significatiu”.

Per mantenir-se al dia, enriquir-se i créixer en competència digital, Carlos pertany a diferents grups de treball, intervé activament en congressos i jornades, a més d'experimentar sense por, observar, analitzar, escoltar els seus alumnes i iterar en funció de tot plegat.

 

David Gacimartín, docent del Colegio de Fomento El Prado a Madrid, utilitza diferents plataformes digitals per compartir informació tant amb els companys com amb l'alumnat, ja siguin apunts, exercicis, lectures o vídeos d'interès relacionats amb la seva assignatura.

Amb l'objectiu d'avaluar i reflexionar amb altres docents sobre com utilitzar les tecnologies digitals en el seu dia a dia, David participa en allò que han anomenat al seu centre cafè digital, una activitat voluntària que celebren cada dues setmanes on els professors comparteixen les seves experiències o les aplicacions que els han resultat efectives a l'aula.

 

Rocío Rodríguez, docent de l'IES Gerardo Diego a Pozuelo de Alarcón, Madrid, utilitza recursos digitals que troba en diaris, editorials, pàgines oficials i especialitzades en el contingut que impartirà, per potenciar els continguts curriculars.

A l'hora de seleccionar un recurs, a més del contingut i el nivell, Rocío avalua altres variables per determinar la qualitat com la veracitat i coherència de la informació, el format, la portabilitat, el llenguatge, la perspectiva o el punt de vista amb què es tracta la informació, l'estructura ─per què es pot avançar i retrocedir a gust de l'usuari─, la durada del contingut, la data de publicació o l'actualització, o el nombre de visualitzacions.

A més de crear contingut de manera col·laborativa per als projectes basats en reptes interdepartamentals en què participa, Rocío fomenta el desenvolupament de les habilitats tecnològiques del seu alumnat incloent-hi tasques de creació digital com vídeos, pòdcasts, pàgines web, presentacions o l'ús responsable de ChatGTP

 

Sisco Marco, docent del Col·legi Santa Maria a Vila-real, Castelló, utilitza pàgines reconegudes en l'àmbit escolar per trobar recursos digitals que donin suport al seu dia a dia a l'aula. Acostuma a crear contingut digital en format presentació que comparteix amb professors d'altres centres educatius.
 

Quan parlem de l'ús de la tecnologia per afavorir el procés d'ensenyament i aprenentatge, Emilio Ruiz, docent del Colegio Nuestra Señora del Rosario a Rota, Cadis, ho considera un recurs clau dins l'aula, ja que desenvolupa l'autonomia dels alumnes i permet posar en pràctica el disseny universal per a l’aprenentatge (DUA).

Activitats com investigacions cooperatives en línia, debatre en fòrums de discussió, crear presentacions, infografies, mapes conceptuals, vídeos i pòdcasts, desenvolupar un web o un blog, participar en xarxes socials o crear un canal de YouTube permeten als estudiants d'Emilio generar coneixement de manera conjunta i desenvolupar el pensament crític, les habilitats d'escriptura o l'organització i la gestió de la informació.

 


 

Marco Menacho, docent de Tecnologia i Tecnologia de la Informació i Comunicació a ESO i Batxillerat a l'IES Zaframagón a Olvera, Cadis, és conscient que les tecnologies digitals converteixen el seu alumnat en agent actiu del procés d’ensenyament i aprenentatge.

Marco adapta la tecnologia tant a l'edat dels estudiants com al tipus d'activitat que han de dur a terme. Els més petits prefereixen fer servir la tauleta, mentre que els estudiants de cursos superiors s’estimen més l’ordinador. Com que treballen per projectes, estan acostumats a fer tasques col·laboratives i utilitzar eines digitals que ho permetin (documents compartits, formularis i fulls de càlcul per a les enquestes, creació de contingut digital, xarxes socials…). Per a les sessions expositives i de reforç de coneixement, Marco fa servir la pissarra digital, acompanyada de presentacions, llibres digitals o recursos digitals en obert.

 

Són molts els docents que fan servir eines digitals per fer una avaluació formativa més personalitzada. És el cas de Mercè Fitó, docent del Col·legi Claret a Barcelona. Són molts els avantatges que la Mercè creu que té el fet d’utilitzar la tecnologia en el moment de l'avaluació: la immediatesa amb què s'obtenen els resultats; la facilitat per compartir els criteris d’avaluació i el seguiment de les tasques amb els alumnes i les seves famílies; la possibilitat que els estudiants vegin en què han fallat; el fet d’obtenir estadístiques per analitzar el progrés d’aprenentatge; o la possibilitat de poder tornar comentaris individualitzats.

 

Eva Tapia, docent de l'Institut Escola del Treball a Granollers, Barcelona, aprofita les tecnologies digitals per avaluar competències de comunicació i col·laboració, resolució de reptes i creació de contingut digital. Per fer-ho, utilitza eines diverses que, en ser molt visuals, capten l'atenció de l'alumne i n'augmenten la motivació.

 

Totes les activitats que dissenya Dorota Prokopowicz, docent de l'IES Villanueva de Gállego a Villanueva de Gállego, Saragossa, parteixen d'una avaluació de diagnòstic del grup, les seves competències digitals, cognitives i motivacionals. Aprofita els primers dies per conèixer també les possibilitats d'accés que té l'alumnat des de casa (ordinador i internet). Fa servir les activitats digitals per il·lustrar la teoria, repassar o reforçar conceptes, crear activitats de consolidació o desenvolupar material digital.

Dorota, que treballa per unitats didàctiques i crea espais que promoguin la màxima diversitat de competències, fa una reflexió interessant sobre les activitats digitals. Considera que no convé abusar-ne perquè no es converteixin en una rutina i deixin de ser aquesta “grata pausa” que actualment suposa per als estudiants.

 

A l'hora de dissenyar i implementar activitats didàctiques digitals, Carmen Navarro, docent del Colegio Nazaret Oporto a Madrid, té clara la importància d'escoltar directament de l'alumne les seves necessitats i, a partir d'aquí, construir amb l'equip d'orientació, el professorat, la família i fins i tot amb el mateix estudiant un escenari d'aprenentatge tan adaptat com sigui possible al seu context digital, físic i cognitiu. Per a Carmen, això augmenta considerablement el seu compromís amb el procés.

Carmen crea activitats de diferent nivell cognitiu, basant-se en la taxonomia de Bloom, en diversos formats (vídeos, aprenentatge visual, mapes mentals, imatges, pòdcasts, etc.). Utilitza una plataforma d'aprenentatge en línia per integrar aquestes activitats i conèixer el nivell de cada estudiant, que permet personalitzar els continguts i itineraris formatius en funció de les dificultats que va detectant.

 

Tal com ens explica Tina Navarro, companya de Carmen al Colegio Nazaret Oporto a Madrid, al seu centre es treballa la competència digital de manera transversal.

Concretament, perquè els estudiants aprenguin a analitzar, comparar i avaluar de manera crítica la fiabilitat de les fonts d'informació digital, Tina duu a terme diferents activitats a l'aula que, entre d'altres possibilitats, consisteixen a utilitzar els materials del programa BeCritical d'EduCaixa , introduir vocabulari relacionat com astroturfing o clickbait, o establir protocols per lluitar contra la desinformació analitzant tant l'autor com la persona que comparteix la informació, la data de creació de la publicació, el tractament i referència que se'n fa, fent cerques inverses, etc. A més, inclou activitats pràctiques com comparar fonts o analitzar determinades notícies falses i campanyes de desinformació.

 

En un món cada cop més digitalitzat és important que els docents del segle XXI sàpiguen integrar de manera efectiva (i transparent) la tecnologia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

Esbrina quin és el teu nivell de competència digital educativa amb l'eina d'autoreflexió SELFIE for TEACHERS

 

Aquest article està creat a partir de les respostes que ens han donat diversos docents, a qui agraïm enormement la seva col·laboració. Són:

 • Carlos Gimenez, docent del Col·legi Sant Gabriel en Viladecans, Barcelona.
 • David Gacimartín, docent del Colegio de Fomento El Prado en Madrid.
 • Rocío Rodríguez, docent de l'IES Gerardo Diego en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
 • Sisco Marco, docent del Col·legi Santa María en Vila-real, Castelló.
 • Emilio Ruíz, docent del Colegio Nuestra Señora del Rosario en Rota, Cadis.
 • Marco Menacho, docent de l'IES Zaframagón en Olvera, Cadis.
 • Mercè Fito, docent del Col·legi Claret en Barcelona.
 • Eva Tapia, docent de l'Institut Escola del Treball en Granollers, Barcelona.
 • Dorota Prokopowicz, docent de l'IES Villanueva de Gállego en Villanueva de Gállego, Saragossa.
 • Carmen Navarro, docent del Colegio Nazaret-Oporto en Madrid.
 • Tina Navarro, docent del Colegio Nazaret-Oporto en Madrid.

 

Vols estar al dia de les últimes novetats en educació? Uneix-te a EduCaixa i no et perdis res del que ocorre en el sector educatiu.

0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions