Què és el lideratge per a l'aprenentatge?

Evidències internacionals demostren que el lideratge per l'aprenentatge o lideratge pedagògic és el que més impacte pot aconseguir en la pràctica docent i, per tant, en l'aprenentatge de l'alumnat.


 

Per aquesta raó, EduCaixa, d'acord amb el seu propòsit de contribuir a la millora de la qualitat educativa del sistema,  presenta una línia dedicada a la promoció i al desenvolupament del lideratge per l'aprenentatge.

 

T'agradaria participar en la 5a edició?