Música per a una dansa africana

Recurs | Microsite

Música per a una dansa africana

Descobreix l'importància del ritme

art arts escèniques dansa música interpretació musical Àfrica cançons escales musicals ritme Senegal xilòfon


0

Nivell educatiu

  • Educació primària

Àrea de coneixement

  • Música

Competències

  • Artística i cultural
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Descripció

En la música del Senegal (i de tota l’Àfrica subsahariana), el ritme és molt important. El ritme, obtingut a partir de diversos tipus de tambors i altres instruments de percussió, se superposa i serveix de base per a les danses.

En aquest recurs, els nens podran crear la música d’una dansa africana a partir d’una base rítmica amb tambors i una melodia improvisada amb xilòfons, basada en escales pentatòniques.

Objectiu

· Treballar la capacitat auditiva.

· Identificar el ritme, la melodia o l’alternança de solos i tuttis.

· Practicar la improvisació melòdica sobre una base rítmica.

Competències a adquirir

  • Competència artística i cultural

  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Materials i descàrregues

Exemples d'ús

Es pot utilitzar el recurs complet o aprofitar-ne algunes activitats de manera independent. Les activitats que es poden proposar en funció de la disponibilitat de temps són:

• Improvisació melòdica sobre base rítmica

• Creació de bases rítmiques

• Elaboració d’una dansa africana a partir de les activitats anteriors, per acabar amb la construcció estructural de la dansa a partir de l’alternança de solos i tuttis, o de la introducció seqüencial de diversos instruments

Per a cadascuna de les activitats es proposen variacions. La improvisació melòdica es pot fer sobre escales pentatòniques diferents, i la creació de bases rítmiques es pot fer més complexa, segons els instruments disponibles i el nivell de l’alumnat.

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.