L’iPad ajuda fins a cert punt

Estudi

L’iPad ajuda fins a cert punt

El reforç matemàtic amb tauletes és superficial i efímer


0

Nivell educatiu

 • Educació infantil
 • Educació primària

Àrea de coneixement

 • Tecnologia i Matemàtiques
 • Formació de professorat
 • Avaluació Educativa

Competències

 • Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Docents

Té beneficis el fet d'estudiar amb ajuda de l'iPad?

No és aquesta vegada la primera que parlem d’evidències amb l’ús de tauletes ni tampoc serà l’última, ja que l’eficàcia de l’ús de la tecnologia digital en la millora de l’aprenentatge i del rendiment acadèmic està posant-se a prova permanentment des de diferents enfocaments i amb relació a diferents usos, eines i suports, nivells educatius i condicions de l’alumnat.

En aquest cas, parlem d’una intervenció amb iPads per a la competència matemàtica en alumnes de 8 anys amb nivells de rendiment baixos. La investigació que van dur a terme Martin Hassler i els seus col·legues es va publicar al Journal of Educational Psychology.

L’assaig va implicar 283 alumnes de 2n grau de 27 escoles de Suècia, que es van dividir en quatre grups:

 • Grup 1. Va treballar amb un programa anomenat Chasing Planets, en el qual els infants van fent operacions de sumes o restes segons que van seleccionant planetes en un mapa de l’espai (cada planeta, una operació). Durant 20 setmanes van estar practicant amb aquest joc 20 minuts cada dia.

 • Grup 2. Va combinar l’activitat anterior amb 10 minuts addicionals diaris per entrenar la memòria.

 • Grup 3. Va rebre un placebo: van practicar tasques de lectura a les tauletes (també 20 minuts cada dia). El programa, anomenat Chasing Planets-Lectura, tenia un format similar al del grup 1, però no era per treballar matemàtiques.

 • Grup 4 (grup de control). No va rebre cap intervenció amb iPads.

A tots aquests infants se’ls van fer proves abans de la intervenció i en acabar, i també 6 mesos després i un any més tard.

En acabar la intervenció, els dos grups que van treballar amb els iPads van tenir uns resultats millors que els del grup amb placebo i els del grup de control en les proves d’aritmètica bàsica (sumes i restes). Així i tot, no van aconseguir superar-los en transferència aritmètica i resolució de problemes.

D’altra banda, els beneficis comprovats després de les 20 setmanes de reforç amb l’iPad es van anar esvaint amb el temps. Al cap de sis mesos, l’efecte era poc rellevant (+0,18–0,28), i al cap d’un any, pràcticament inapreciable (+0,03–0,13).

Malgrat això, els investigadors van advertir un matís no menyspreable: que l’efecte positiu va ser més durador en els infants amb un coeficient intel·lectual més baix. És a dir, que els que es van beneficiar més de la intervenció amb els iPads en càlcul matemàtic van ser els que tenien pitjors condicions de partida. Per això, finalment l’estudi adverteix del potencial que poden tenir amb els infants menys capaços programes ben dissenyats de pràctiques matemàtiques amb les tauletes.

De fet, els investigadors criden l’atenció sobre la conveniència que els programes amb evidències d’èxit en el terreny de les matemàtiques elementals estiguin a l’abast de les escoles, i fins i tot que se’n fomenti la distribució.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.