Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

En el context escolar, la tecnologia digital s’associa principalment a les estratègies assistides per ordinador o per tecnologia per promoure l’aprenentatge. Les metodologies utilitzades en aquesta àrea són molt variades, però es pot establir una distinció senzilla entre:

1. Tecnologia per a l’alumnat, que inclou:

  • L’ús d’eines tecnològiques per part de l’alumnat per a la resolució de problemes i l’aprenentatge obert.

  • Atribució a la tecnologia d’un paper docent o de tutoria (per exemple, ensenyament assistit per ordinador).

2. Tecnologia per al professorat, com ara pissarres interactives o plataformes d’aprenentatge.

La gran majoria dels estudis sobre tecnologia se centren en l’ús per part de l’estudiantat.

Termes de cerca: tecnologia digital; tecnologia de la informació i la comunicació; processament de text; tecnologia informàtica/educativa; aprenentatge en línia / a distància; ensenyament assistit per ordinador.

Puntuació de l'evidència

Hi ha 32 metaanàlisis i síntesis quantitatives que suggereixen un impacte positiu de les tecnologies digitals en l’aprenentatge dels alumnes, 20 de les quals s’han publicat els últims deu anys. Tot i això, aquestes diferents metaanàlisis se centren en una àmplia varietat d’objectius, incloent-hi tecnologies particulars (com ara ordinadors portàtils, jocs digitals o tutoria intel·ligent), àrees curriculars concretes (com ara lectura o matemàtiques) i països concrets (com ara Turquia o Taiwan).

També s’observa una diversitat considerable en la qualitat tècnica de les metaanàlisis. La variació en els efectes també és molt àmplia (de 0,16 a 1,6), fet que dificulta l’obtenció de conclusions específiques. Les repercussions mitjanes han romàs relativament constants amb el temps, i això suggereix que és probable que el missatge general de l’existència de repercussions positives moderades encara sigui pertinent. En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Informació cost addicional

Les despeses totals d’utilitzar tecnologies digitals, incloent-hi tot el hardware, poden ser elevades, però la majoria de centres ja estan equipats amb hardware, com ara ordinadors i pissarres interactives

La tecnologia digital sovint requereix una formació i un suport addicionals al professorat, que és essencial per garantir que la tecnologia s’utilitza correctament i s’aconsegueixen beneficis sobre l’aprenentatge.

Cal que la inversió d’un programa normal inclogui nous equips i suport tècnic, i desenvolupament professional i suport. Les despeses es consideren moderades.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.