Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

La programació en bloc és una metodologia d’horari escolar en educació secundària. Normalment, implica que l’alumnat tinguin menys classes (4-5) al dia, durant un període de temps més llarg (70-90 minuts). Els tres tipus principals de programació en bloc que s’hi han investigat són:

  • Programació en bloc 4x4: 4 blocs de classes més extensos (80-90 minuts) al dia, amb les mateixes 4 assignatures cada dia. L’alumnat té 4 assignatures durant un trimestre i altres 4 assignatures diferents en el següent trimestre.

  • Programació en bloc A/B: 3 o 4 blocs de classes més extensos (70-90 minuts) al dia, amb les mateixes 3 o 4 assignatures en dies alterns. L’estudiantat té 6 o 8 assignatures cada trimestre.

  • Híbrida: un híbrid entre els models tradicionals i metodologies de 3 o 4 classes al dia. L’estudiantat té 5 classes al dia, d’entre 60 i 90 minuts.

La programació en bloc i els canvis als horaris es refereixen a alteracions en les lliçons dintre de la durada existent de la jornada lectiva, en lloc de metodologies que pretenen estendre la jornada lectiva o l’any escolar (es pot consultar l’article del Toolkit estendre la durada lectiva per obtenir una visió general d’aquestes altres metodologies).

Termes de cerca: horari escolar; alternança d’horaris; programació en bloc.

Puntuació de l'evidència

Hi ha dues metaanàlisis publicades durant els darrers 10 anys, basades en un total de 46 estudis, que han analitzat les evidències quantitatives de l’impacte dels canvis en els horaris i la programació sobre l’aprenentatge de l’alumnat. Hi ha altres estudis correlacionals que investiguen aquest tema.

En general, els efectes tendeixen a ser reduïts. Els horaris són principalment un problema per als centres d’educació secundària, malgrat que el temps invertit en diferents àrees del currículum també és rellevant a primària. Les investigacions se centren principalment en l’impacte en matemàtiques, llengua i ciències.

El reduït nombre d’estudis subjacents, la variació en l’enfocament i la qualitat general dels estudis subjacents implica que cap metaanàlisi informi d’un efecte combinat general. Per tant, les evidències en general són limitades.

Informació cost addicional

Les despeses de fer alteracions a l’horari afecten principalment a l’esforç organitzatiu i al tems, i impliquen una inversió financera mínima.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.