Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

El mètode fonètic és una metodologia d’ensenyament de la lectura i d’alguns aspectes de l’escriptura, mitjançant el desenvolupament de la consciència fonètica de l’ estudiantat. En lingüística, un fonema és la unitat més petita del discurs que es pot utilitzar per formar una paraula diferent d’una altra. Per tant, els plantejaments fonètics inclouen les habilitats d’escoltar, identificar i utilitzar fonemes o patrons de so. L’objectiu és ensenyar l’alumnat la relació entre aquests sons i els patrons ortogràfics escrits, o grafemes, que els hi representen. El mètode fonètic emfatitza les habilitats de descodificar les paraules noves llegint-les fonèticament, i combinant o “unint” els patrons ortogràfics del so. Hi ha dues metodologies principals d’ensenyament del mètode fonètic: l’analític i el sintètic.

En ambdues metodologies l’estudiantat ha de tenir certa consciència fonològica (l’habilitat d’escoltar i discriminar sons en la pronunciació de les paraules). El mètode fonètic sintètic se centra en el desenvolupament de la consciència fonètica com a habilitat clau. Per aprendre a descodificar el text escrit en sons, s’ensenyen fins a 44 fonemes (les unitats més petites de so) i els seus grafemes corresponents (els símbols escrits d’aquests fonemes). El mètode fonètic analític, també conegut de vegades com la metodologia de les “paraules completes”, inclou l’anàlisi de paraules completes per detectar patrons fonètics o ortogràfics (lletreig) i, després, separar-les en parts més petites i llegir-les de manera fonètica per ajudar en el procés de descodificació.

Termes de cerca: mètode fonètic, mètode fonètic analític*, mètode fonètic sintètic, consciència fonètica.

Puntuació de l'evidència

Hi ha set metaanàlisis i una síntesi de les millors proves amb estimacions quantitatives de l’impacte sobre el rendiment (mides de l’efecte). Cinc de les metaanàlisis s’han portat a terme en els darrers deu anys. Hi ha proves d’alta qualitat en aquestes síntesi en les quals la majoria dels estudis que s’hi inclouen tenen validesa ecològica i en els quals les mesures dels resultats inclouen mesures al pla d’estudis o proves estandarditzades en certes àrees de contingut.

La mida dels efectes combinats calcula una gamma d’entre 0,24 i 0,62, amb algunes de les variacions explicades per intensitat (particularment de forma individual o en grups reduïts) i per mesura dels resultats (efectes més elevats per a les mesures en l’àmbit de les paraules i més baixos per a la comprensió). En general, les evidències es valoren com a molt nombroses.

Informació cost addicional

La inversió principal d’implementar el mètode fonètic serà la despesa del desenvolupament professional. En general, la despesa es considera molt baixa.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.