Eduquem per transformar el món?

Actualitat Equipo EduCaixa - 30/08/2018

Eduquem per transformar el món?


0

Quina és la finalitat última de l’educació? Eduquem per transformar el món?

Demà celebrarem el Dia Mundial de la Solidaritat i per aquest motiu ens agradaria abordar una metodologia d’aprenentatge que permet unir l’èxit acadèmic amb el compromís social.Parlem de l’aprenentatge servei, una metodologia d’aprenentatge actiu on l’alumnat treballa per projectes i vincula els aprenentatges curriculars amb l’educació en solidaritat i valors.
Aquesta metodologia permet desenvolupar molt bé el currículum basat en competències, ja que transferim i mobilitzem coneixements alhora que impliquem directament l’alumnat en la resolució de problemes socials del seu entorn, la qual cosa els permet millorar les habilitats, capacitats i destreses.

 

En què consisteix?

Una definició molt completa de l’aprenentatge servei és la que estableix el Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei de Catalunya: “L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen en treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.”
En altres paraules i de manera molt senzilla, l’aprenentatge servei ens permet aprendre a ser competents mentre ajudem els altres o fem un servei a la comunitat.

En l’aprenentatge servei, els alumnes han d’identificar en l’entorn (proper o llunyà) una necessitat a la qual és possible donar solució amb els seus mitjans i coneixements. D’aquesta manera, sensibilitzem el nostre alumnat cap a diverses situacions del seu entorn, ja siguin de tipus social, mediambiental, econòmic o cultural. Però a causa del seu caràcter pràctic, l’aprenentatge servei no es limita a la sensibilització, sinó que busca la implicació directa de l’alumnat fent-los passar a l’acció, dissenyant i desenvolupant projectes solidaris que tractin de donar resposta a les necessitats prèviament detectades i on ells mateixos se sentin protagonistes.

A més, els projectes d’aprenentatge servei traspassen les parets de l’aula, ja que la seva implementació requereix d’una col·laboració activa amb les entitats socials de l’entorn. D’aquesta manera, a més de reforçar coneixements, competències, habilitats socials i valors humans, l’aprenentatge servei destaca també per la seva capacitat excepcional d’aprofundir en la participació ciutadana de l’alumnat.

 

Un dels exemples més habituals és el projecte Campanya de Donació de Sang on alumnes de  Primària i Secundària, en col·laboració amb el banc de  sang de la localitat van aconseguir doblar el nombre de donacions i de nous donants comparat amb les campanyes ordinàries del banc de sang. A més d’aquest objectiu solidari, els alumnes van aprendre continguts curriculars sobre la sang, els grups sanguinis, el sistema circulatori, les necessitats de sang als hospitals, els accidents i van millorar les seves capacitats comunicatives i d’organització muntant la seva pròpia campanya.

 

Quines són les claus de l’aprenentatge servei?

Destaquem tres claus de l’aprenentatge servei.

1. L’aprenentatge servei es mou en la convicció que els nens i les nenes no són els ciutadans del futur, sinó que són ja ciutadans actius capaços de provocar canvis en les seves comunitats. Independentment de la seva edat, és necessari reconèixer la capacitat dels joves per contribuir a la millora de la societat mitjançant la seva acció social.

2. Treballar i aprendre basant-se en un projecte on es realitza un servei als altres és un mètode d’aprenentatge molt eficaç, ja que l’alumnat s’implica directament en el seu procés d’aprenentatge i troba sentit a allò que està estudiant quan aplica els seus coneixements i les habilitats. A més, la consecució d’un objectiu social motiva i satisfà l’alumnat a l’hora d’aprendre.

3. Finalment, l’aprenentatge servei es fonamenta en què el veritable èxit de l’educació rau en la formació de bons ciutadans compromesos amb la seva comunitat i no solament en el seu currículum personal.

 

Com s’implementa un projecte d’aprenentatge servei?

De manera molt similar a qualsevol experiència de projecte, l’aprenentatge servei es compon de quatre fases.

Investigació
L’alumnat, de manera conjunta i cooperativa, investiga i identifica la necessitat o el problema al qual vol fer front, valora l’oportunitat real d’aprenentatge significatiu (continguts que cal tractar, vinculació amb el currículum, competències que cal desenvolupar, etc.)

Disseny
Després d’identificar la necessitat a la qual volem fer front és necessari començar a dissenyar el projecte: definir els objectius socials i d’aprenentatge, identificar les entitat socials amb qui col·laborar, organitzar les etapes del projecte i el treball que es durà a terme.

Execució
Engeguem el projecte: executem les activitats de servei que hem definit prèviament, ens relacionem amb les persones i les entitats de l’entorn, i comuniquem i fem difusió del projecte.

Avaluació
Per acabar, i com en qualsevol projecte educatiu, és necessari realitzar una avaluació exhaustiva tant de l’impacte real del nostre servei com d’allò que hem après a partir del projecte tant pel que fa als coneixements com a les habilitats i competències.

 

Quin tipus de projectes d’aprenentatge servei es pot implementar?

L’aprenentatge servei es pot aplicar en múltiples assignatures i es pot practicar en tots els nivells educatius, des de l’educació preescolar fins a la universitat, fins i tot en la formació permanent de les persones adultes. A més, la varietat de tipologies de projectes en l'aprenentatge servei és molt àmplia tal com es mostra en la llista orientativa de classificació de projectes que va establir la Xarxa Espanyola d'Aprenentatge Servei.

  • Sensibilitzar diferents sectors socials sobre diferents realitats.

  • Realitzar projectes de trobada intergeneracional.

  • Protegir el medi ambient i el patrimoni cultural.

  • Promocionar la cultura i la participació ciutadana.

  • Participar en campanyes de cooperació al desenvolupament.

  • Promocionar els hàbits saludables.

  • Facilitar l’aprenentatge dels altres.

  • Ajudar a diferents col·lectius que puguin tenir dificultats relacionades amb la satisfacció de necessitats bàsiques i dels drets fonamentals.

Vols estar al dia de les últimes novetats en educació? Uneix-te a EduCaixa i no et perdis res del que ocorre en el sector educatiu.

0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions