Crèdits

Fundació Bancària “la Caixa”

Idea original, guió i direcció científica:
Grup de Recerca CODI (Coneixement i Didàctica). Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Disseny i producció de l’interactiu:
El taller interactivo SL

Ilustracions:
Artur Laperla

eduCaixa

Investiguem a primària

Planifiquem un disseny experimental amb control de variables

Recurs educatiu microsite
eduCaixa
Investiguem a primària Fer-se bones preguntes Comunicar a la comunitat Construir explicacions dels fets observats Establir conclusions empíriques Obtenir, representar i analitzar dades
Obtenir, representar i analitzar dades Planifiquem un disseny experimental amb control de variables

Què fa que hi hagi objectes que suren a l’aigua i d’altres que s’enfonsen?

Pensa una resposta i pregunta als companys si han respost el mateix.

Jo penso que ho fa el pes, perquè els objectes que pesen molt s’enfonsen i els que pesen poc, suren.

Jo també ho penso.

Jo penso com vosaltres.

Doncs jo no. Jo penso que és pel tipus de material. Per exemple, els objectes de plàstic suren i els de ferro s’enfonsen.

La majoria pensem que el pes és el que fa que un objecte suri o s’enfonsi.

Com ho podríem saber?

Recordeu que, primer de tot, necessitem una bona pregunta per investigar.

Ens ajudes a escollir una bona pregunta per investigar?

1

De què depèn que les coses surin o s’enfonsin?

Bona tria! Volem saber si el pes és la causa de la flotabilitat, i cal que això aparegui a la pregunta.

2

El pes dels objectes té a veure en el fet que les coses surin o s’enfonsin?

El material de què estan fets els objectes té a veure en el fet que les coses surin o s’enfonsin?

Porexpan 10 g
Porexpan 100 g
Metall 10 g
Metall 100 g
Fusta 10 g
Fusta 100 g
Pedra 10 g
Pedra 100 g

Tenim la pregunta i tenim el material. Ara ja podem pensar com farem l’experiment.

Jo penso que simplement hem d’agafar un objecte que pesi molt i un altre que pesi poc i comparar-los.

Provem-ho?

Ajudem la colla. Omple els recipients amb aigua fins al mateix punt.

Escull dos objectes amb un pes diferent, arrossega’ls i posa’n un a cadascun dels dos recipients. Observa què passa!

Veieu, teníem raó! La diferència de pes és el que fa que una cosa suri o s’enfonsi.

No aneu tan ràpid, nois. A mi em sembla que aquest experiment no està ben fet!

Estàs d’acord amb la Marta? Tria l’opció que s’acosti més al que penses:

1

L’experiment està ben fet!

2

L’experiment està mal fet, però no sé per què!

L’experiment no està ben fet, perquè hem agafat dos objectes de pesos diferents per comparar-los, però que també són de materials diferents. D'aquesta manera, no podem estar segurs si el que fa que l’objecte suri o s’enfonsi és el pes o el material!

Comença amb el primer pas de l’explicació d’en Roger. Si no el recordes, pots tornar enrere.

Arrossega dos objectes del mateix material i col·loca’n un a cada recipient.

Selecciona el resultat correcte a la taula.

Veieu, ara ja tenim clar que el pes no hi té res a veure, perquè quan comparem objectes del mateix material però amb un pes diferent, es comporten de la mateixa manera. Això vol dir que el pes no té res a veure amb el fet que un objecte suri o s’enfonsi.

Ahmed, tu deies que era el material.

Per què no fem un experiment ben fet per comprovar la teva idea?

Ara que ja tens l’experiment planificat porta’l a terme i amb el que observis omple la taula de dades.

Arrossega dos objectes del mateix pes però de materials diferents i col·loca’n un a cada recipient.

Selecciona el resultat correcte a la taula.

Doncs sí senyor! Quan posem dos objectes que són diferents pel que fa al material, però tenen el mateix pes, es comporten d'una manera diferent.

Això vol dir que el tipus de material sí que té a veure amb el fet que un objecte suri o s’enfonsi.

Excepte l’Ahmed, els altres no teníem raó.

Sí Marta, i ara ho sabem perquè les dades de l’experiment són ben clares.

Però sobretot perquè l’experiment estava ben plantejat!!! I si recordem com es fa un bon experiment...

Pes Sura S’enfonsa

Porexpan
10 g
100 g

Metall
10 g
100 g

Fusta
10 g
100 g

Pedra
10 g
100 g

L’Ahmed té raó. Quan fem un experiment per saber si un factor n’afecta un altre, només podem canviar un sol factor!!! En el nostre experiment només calia canviar el pes, i no el material.

Carai! Però això és molt complicat, no?

Mireu, tinc una taula que us pot servir per dissenyar experiments:

I com s’omple aquesta taula?

Ara us ho explico. Recordem que un experiment sempre ha de servir per respondre una pregunta d’investigació. La nostra és:

Anem seguint els passos.

1 Què he de canviar en l’experiment? 3 Què observaré? 5 Què no puc canviar en l’experiment?

El pes dels objectes que tiro a l’aigua.

Si l’objecte sura o s’enfonsa.

El material de què estan fets els objectes i la quantitat d’aigua del recipient.

2 Com ho faré? 4 Com ho faré? 6 Com ho faré?

Escolliré dos objectes amb un pes diferent.

Tiraré l’objecte a l’aigua i observaré què passa. Si es queda damunt de l’aigua o al mig diré que sura, en canvi, si va al fons, diré que s’enfonsa.

Escolliré dos objectes per comparar que siguin fets del mateix material, per exemple, dos objectes de suro, i els tiraré en dos recipients amb la mateixa quantitat d’aigua.

1 Què he de canviar en l’experiment? 3 Què observaré? 5 Què no puc canviar en l’experiment?

El material

El pes

La quantitat d’aigua

Si sura o s’enfonsa

De quin color és

La quantitat d’aigua del recipient

El pes

El material

2 Com ho faré? 4 Com ho faré? 6 Com ho faré?

Escollint dos objectes del mateix pes

Escollint dos objectes de materials diferents

Tirant l’objecte a l’aigua i observant què passa (si és queda damunt de l’aigua o al mig direm que sura i si va al fons, direm que s’enfonsa).

Amb la mateixa quantitat d’aigua per omplir els recipients

Omplint els recipients amb quantitats d’aigua diferents

Amb dos objectes del mateix material que no pesin el mateix

Amb dos objectes de materials diferents que pesin el mateix

Aquesta taula de planificació va molt bé!

Sí!!! Ara ja sé com hem de fer l’experiment.

1

Primer haurem d’omplir els recipients amb la mateixa quantitat d’aigua.

2

Després haurem d’escollir dos objectes del mateix material però amb un pes diferent.

3

Després els abocarem a l’aigua i observarem si suren o s’enfonsen.

Molt bé nois! Ja veieu que en primer lloc cal pensar bé com fer l’experiment.

Vinga, som-hi!

Amb el material que tens a la disposició, prova de fer l’experiment tal com ha explicat en Roger.

Observa què passa i després anota els resultats a la taula posant una creu al lloc corresponent!

D’acord, ara la nova pregunta és:

Fes un bon disseny experimental! Desactiva les opcions incorrectes a la taula de planificació:

Ara porta a terme l’experiment. Després omple la taula de dades amb el que observis!

Quan en una investigació volem saber si un factor n’afecta un altre, hem de plantejar el que els científics en diuen un disseny experimental amb control de variables.

Això vol dir que en l’experiment que planifiquem només podem canviar un factor, que és el que volem observar si provoca cap efecte.

I haurem de procurar que tota la resta de factors que puguin afectar la nostra comparació siguin iguals durant l’experiment.

També haurem de decidir què és el que volem observar o, si és el cas, mesurar.

El primer experiment de la colla estava mal fet perquè havien canviat dues coses a la vegada: el pes i el tipus de material.

En canvi, els altres dos experiments estaven ben plantejats perquè només canviava el factor que volien estudiar.

Aneu amb compte a l’hora de plantejar experiments. Fer-los bé no és tan fàcil!

Estàs segur que vols sortir? Perdràs el que has fet fins ara!

Has d’escriure una resposta per poder continuar!

Has d’omplir tots els camps de la taula per poder continuar!

Vols dir? Aquesta pregunta és massa general.

La colla vol investigar si el pes és la causa que un objecte suri o s’enfonsi!

Per tal de poder continuar has d’omplir els dos recipients amb aigua fins al mateix punt!

Aquesta resposta no és correcta, torna-ho a intentar!

Recorda que han de ser objectes del mateix material!

Aquest resultat no és correcte. Selecciona el correcte per poder continuar!

Recorda que els objectes no poden ser del mateix material i han de ser del mateix pes!

Recorda que els dos objectes han de tenir un pes diferent!

La taula de planificació no és correcta. Activa o desactiva les opcions marcades en vermell abans de continuar!