Crèdits

Fundació Bancària “la Caixa”

Idea original, guió i direcció científica:
Grup de Recerca CODI (Coneixement i Didàctica). Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Disseny i producció de l’interactiu:
El taller interactivo SL

Ilustracions:
Artur Laperla

eduCaixa

Investiguem a primària

Avaluem un disseny experimental amb control de variables

Recurs educatiu microsite
eduCaixa
Investiguem a primària Fer-se bones preguntes Comunicar a la comunitat Construir explicacions dels fets observats Establir conclusions empíriques Obtenir, representar i analitzar dades
Obtenir, representar i analitzar dades Avaluem un disseny experimental amb control de variables
Variables:
· Superfície: sense folrar
· Inclinació: 45º
Variables:
· Superfície: folrada de roba
· Inclinació: 20º
Variables:
· Llavors: de mongeta
· Humitat: regadora
· Ubicació: sobre una taula
Variables:
· Llavors: de llenties
· Humitat: regadora
· Ubicació: sobre una taula
Variables:
· Aigua: poca quantitat
· Temperatura: calenta
· 1 cullerada petita de sal
Variables:
· Aigua: poca quantitat
· Temperatura: freda
· 1 cullerada petita de sal
Variables:
· Líquid: aigua
· Ubicació: amb calor
· Superfície: més gran
Variables:
· Líquid: aigua
· Ubicació: sense calor
· Superfície: més petita
Variables:
· Líquid: aigua
· Ubicació: amb calor
· Superfície: més gran
Variables:
· Líquid: aigua
· Ubicació: sense calor
· Superfície: més petita

Inclinació

Superfície

Inclinació

Superfície

Llavors

Humitat

Ubicació

Llavors

Humitat

Ubicació

Superfície

Ubicació

Superfície

Ubicació

Sí, Roger, la temperatura influeix! Les llavors que han germinat amb escalfor han crescut molt.

En canvi, les de la nevera han crescut molt poc.

Tu què opines?

Dels resultats de l’experiment es pot concloure que les plantes creixen millor si la temperatura és alta?

Nois, jo penso que les de l’aula han crescut més perquè tenien llum i les de la nevera, no.

No podem arribar a cap conclusió segura!

Em sembla que l’experiment que heu fet està mal dissenyat.

Ajuda els nois a millorar l’experiment. Escull les afirmacions que consideris correctes.

Els nois estan investigant...

...si la llum del sol influeix en el creixement d’una planta.

...si la temperatura influeix en el creixement d’una planta.

Si es vol investigar la influència de la temperatura, a l’experiment...

...només haurem de variar la quantitat de llum que reben les llavors.

...només haurem de variar la temperatura del lloc on posem les llavors.

Un experiment està ben dissenyat quan només canviem una variable, la que es vol investigar.

Ja ho entenc! A l’experiment hem canviat dues variables a la vegada, la llum i la temperatura.

Sí senyor!

Per això no podem estar segurs de què ha fet créixer més les llavors de l’aula: l’escalfor o la llum.

Exacte! L’experiment estaria millor posant les llavors de l’aula a les fosques.

Vols dir que sabrem dissenyar experiments, nosaltres?

Us proposo un repte.

Us ensenyo un seguit d’experiments i heu de dir si estan bé o no.

Experiment 1 de 5

Uns nois volen investigar si la inclinació d’una rampa influeix en la velocitat que té un objecte quan surt de la rampa.

Han dissenyat un experiment per comprovar-ho en què comparen dues situacions:

A
B

La inclinació d’una rampa influeix en la velocitat que té un objecte quan surt de la rampa?

Està ben dissenyat aquest experiment?

Arrossega les variables correctes per saber si la inclinació influeix en la velocitat de l’objecte.

Inclinació:

20º

45º

Superfície:

fusta

fusta folrada de roba

Felicitats! Has aconseguit un bon disseny experimental.

Continua per descobrir el següent experiment!

Experiment 2 de 5

Uns nois volen investigar si la germinació de les llavors depèn de la humitat.

Han dissenyat un experiment per comprovar-ho en què comparen dues situacions:

A
B

La germinació de les llavors depèn de la humitat?

Està ben dissenyat aquest experiment?

Arrossega els elements correctes per avaluar si la humitat afecta la germinació.

Llavors:

de mongeta

de llentia

Humitat:

es rega

no es rega

Ubicació:

en una taula

en una caixa

Felicitats! Has aconseguit un bon disseny experimental.

Continua per descobrir el següent experiment!

Experiment 3 de 5

Uns nois volen investigar si la dissolució de la sal en aigua depèn de la temperatura de l’aigua.

Han dissenyat un experiment per comprovar-ho en què comparen dues situacions:

A
B

La dissolució de la sal en aigua depèn de la temperatura de l’aigua?

Està ben dissenyat aquest experiment?

Sí senyor, només han modificat una variable.

Continua per descobrir el següent experiment!

Experiment 4 de 5

Uns nois volen investigar si la quantitat d’aigua que s’evapora d’un recipient depèn de la seva superfície.

Han dissenyat un experiment per comprovar-ho en què comparen dues situacions:

A
B

La quantitat d’aigua que s’evapora d’un recipient depèn de la seva superfície?

Està ben dissenyat aquest experiment?

Arrossega els elements correctes per avaluar si l’aigua s’evapora depenent de la superfície.

Superfície:

més gran

més petita

Ubicació:

sobre una taula

sobre un radiador

Felicitats! Has aconseguit un bon disseny experimental.

Continua per descobrir el següent experiment!

Experiment 5 de 5

Uns nois volen investigar quins aliments prefereixen menjar els cargols.

Han dissenyat dos experiments diferents per comprovar-ho:

A
B

Observa el disseny d’aquests dos experiments.

Quin dels dos experiments et sembla més ben dissenyat?

5cm

8cm

17cm

5cm

5cm

5cm

Bona tria! En aquest experiment només canviem el tipus d’aliment, perquè la distància que haurà de recórrer el cargol sempre és la mateixa!

Ara ja saps crear dissenys experimentals controlant les variables!

Estàs segur que vols sortir? Perdràs el que has fet fins ara!

Has de seleccionar una resposta per poder continuar!

Ep! Pots estàs segur que no és la presència de llum a l’aula el que les ha fet créixer més?

Però, realment, hem observat que les plantes de l’aula han crescut més que les de la nevera!

N’estàs segur? Pensa-ho bé!

Tens raó.
Com ho pots fer per millorar el disseny de l’experiment?
Proposa el teu disseny arrossegant els materials dibuixats.

Segur que només es canvia la variable que es vol investigar?

Pensa-ho bé i torna-ho a intentar.

N’estàs segur?

Segur que en aquest experiment només canvia una variable?