COM VA NÉIXER I QUINA HA ESTAT LA SEVA FUNCIÓ SOCIAL

PREHISTÒRIA

EDAT MITJANA

SEGLE XVII

ACTUALITAT

SEGLE XVIII

SEGLE XIX

Enllaç recomanat: Neanderthal bone flute music
Peça recomanada: Stella Spendens
Enllaç recomanat: Neanderthal bone flute music
Enllaç recomanat: Neanderthal bone flute music