Si l’orquestra fos el cos humà, les seccions serien els diversos òrgans: cadascun fa una funció diferent però imprescindible per al resultat final. El paper del director o la directora és trobar l’equilibri entre les diferents parts. Només amb un bon equilibri entre les veus podrem gaudir del conjunt.
Les seccions les formen instruments de característiques similars i estan situades estratègicament a l’escenari per aconseguir un millor equilibri entre elles.

CORDA

Són els instruments que es col·loquen en primer terme.
A l’esquerra, els més aguts:
els violins i les violes.
I els més greus, a la dreta:
els violoncels i els contrabaixos.

VENT-FUSTA

Els vents-fusta es posen just a darrere, són les flautes, els oboès, els clarinets i els fagots.
Els més aguts a l’esquerra i els més greus a la dreta.

VENT-METALL

I encara un pèl més endarrerits, perquè són els que projecten el so,
trobem les trompetes, els trombons, les trompes i les tubes.

PERCUSSIÓ

A darrere de tot, és clar, es col·loquen els que toquen més fort.
N’hi ha una pila, però no sempre hi són tots: són les timbales, els plats, el triangle,
el vibràfon, els bongos, les maraques, etc.

ESCOLTA AQUESTA PEÇA

Selecciona la secció que vulguis escoltar a primer terme.

PERCUSSIÓ

METALLS

FUSTES

CORDES AGUDES

CORDES GREUS

ET PROPOSEM UN REPTE... RESPON LES PREGUNTES!

1
Quina d’aquestes seccions està tocant?

cordes-agudes

vent-fusta

percussió

2
En aquest fragment les cordes-agudes es van passant la melodia amb els instruments de vent-fusta. Posa’ls en ordre!

vent-fusta

vent-fusta

cordes-agudes

cordes-agudes

3
I en aquest fragment, quines dues seccions toquen?

vent-metall

cordes-greus

cordes-agudes

vent-fusta

percussió

4
Alerta! En aquest fragment primer sonen dues seccions alhora i seguidament una de sola. Saps quines són i en quin ordre sonen?

vent-metall

cordes-greus

cordes-agudes

vent-fusta

percussió

HAS ACABAT?

Comprova quines preguntes has resolt correctament i corregeix errònies:
MOLT BÉ!