EDU CAIXA
Recurs Educatiu Microsite
Què ens queda dels romans?

QUÈ ENS QUEDA

DELS ROMANS?

PERÒ… ENCARA SOM ROMANS?

 

El llegat romà és immens i el trobem no només a les restes dels seus edificis i construccions sinó també en molts aspectes de la nostra vida quotidiana: el traçat urbanístic de les nostres ciutats, els gestos que utilitzem, les expressions, el calendari o les lleis, són alguns exemples heretats directament de l'antiga civilització romana.

 

Profunditzem en aquest llegat i descobrim
què ens queda exactament de romans

Què ens queda dels romans?
EDU CAIXA
Recurs Educatiu Microsite