Segle XIX
  • 1870
  • 1880
  • 1890
  • 1900
  • 1910
  • 1920
  • 1930
Segle XX
El cinematògraf
Pel·lícules
Trucatges
Estudi de Montreuil
El cinematògraf
La càmera
Els germans Lumière
info
Montreuil
Trucatges
Truc de
substitució
Truc d'escala
Truc de
sobreimpressió
Artefactes
Truc de substitució
(i)
Jocs d'escala
(i)
Truc de sobreimpressió
(i)
Artefactes
(i)
  • 1
  • 2
  • 3