La polis grega, cada ciutadà al seu lloc
Observa bé aquesta imatge: hi pots veure unes
formes geomètriques al voltant d’un espai obert.
Es tracta d’un plànol que mostra, d’una manera
esquemàtica i a vista d’ocell, la plaça pública
d’Atenes, una de les ciutats gregues més
importants al s. V aC, flanquejada d’edificis
polítics, administratius i religiosos.

Els antics grecs anomenaven polis a una
ciutat-estat, sobirana i independent, que
constava d’un nucli urbà (asty) i del territori que
controlava (chôra) i del qual depenia la seva
subsistència (boscos, camps o costa).

La majoria dels habitants es concentraven dins
l’asty, que estava compost per una zona
elevada anomenada acròpolis (nucli originari de
la ciutat, coronat de temples) i l’àgora o plaça
pública, a la part baixa de la ciutat.

Descobreix-ne més detalls a través dels seus
ciutadans!

Crèdits

Coordinació i edició: Fundació “la Caixa”
Textos: Núria Roselló
Disseny: Tipus Gràfics
Programació: Spanto Soft, S.L.
Plànol de l’àgora d’Atenes al s. V aC
Madmedea. CC BY SA 2.0
Cílica àtica de figures roges atribuïda al pintor de Brigos, c. 490-480 aC
Metropolitan Museum of Art (Nova York), núm. 58.11.4.
Foto de Marie-Lan Nguyen. CC-BY 2.5
Crater àtic de figures roges del pintor de Christie, c. 440 aC
Walters Art Museum (Baltimore), núm. 48.74.
WALTERS ART MUSEUM. CC-BY-SA 3.0
Copa àtica de figures roges del pintor d’Erètria, c. 440-435 aC
Museu del Louvre (París), núm. G 457.
Foto de Marie-Lan Nguyen. Domini públic
Crater àtic de figures roges del pintor de Pothos, c. 430-420 aC
Museu del Louvre (París), núm. G 496.
Foto de Marie-Lan Nguyen. Domini públic
Copa àtica de figures negres, c. 530 aC
Museu del Louvre (París), núm. F 77.
Foto de Marie-Lan Nguyen. CC-BY 2.5
Copa àtica de figures roges del pintor de Brigos, c. 490 aC
Museu del Louvre (París), núm. G 152. Col·lecció Bammeville
Domini públic
Àmfora apuliana de figures roges del grup de Berkeley 8/61, c. 320 aC, provinent de Bari.
British Museum (Londres), núm. GR 1856.12-26.11. Col·lecció Former Temple
Foto de Jastrow. Domini públic
soundManager.setup({ url: 'swf/', flashVersion: 9, // optional: shiny features (default = 8) // optional: ignore Flash where possible, use 100% HTML5 mode preferFlash: false, onready: function() { // Ready to use; soundManager.createSound() etc. can now be called. mysound1=soundManager.createSound({ id: 'sid1', url: 'resources/endevina/s1.wav', autoLoad: false, autoPlay: false, onerror:function() { }, onload: function() { }, volume: 100 }); mysound1.load(); mysound2=soundManager.createSound({ id: 'sid2', url: 'resources/endevina/s2.wav', autoLoad: false, autoPlay: false, onerror:function() { }, onload: function() { }, volume: 100 }); mysound2.load(); } });