Logo Educaixa
Logo Recurs Educatiu Interactiu
Següent
Anterior

Com es transmeten
les infeccions?

Començar

Als patògens que causen
les infeccions els agrada
viatjar, però…
qui són els viatgers?

Coneix-los!
Bacteris
Protozous
Fongs
Virus
Tenen una gran rapidesa reproductiva
Nom
Bacteris
Origen

Regne de les moneres: Grup format pels bacteris i els cianobacteris.

Pertanyen al regne de les moneres
Organització
Són unicel·lulars
Organismes

Procariotes: Tipus d’organització cel·lular simple. No tenen un nucli diferenciat.

Són organismes microscòpics i procariotes
Altres característiques
Tenen una organització senzilla
Medis en què viatgen
AIRE
CONTACTE
VECTOR BIOLÒGIC
AIGUA/ALIMENTS
Acostumen a ser microscòpics
Nom
Protozous
Origen

Regne dels protoctists: Grup on s’inclouen els organismes eucariotes més primitius. Inclou una gran varietat de formes de vida.

Pertanyen al regne dels protoctists
Organització
Són unicel·lulars
Organismes

Eucariotes: Estructura cel·lular de membrana-citoplasma-nucli. Són les més abundants en el conjunt d’éssers vius.

Organismes formats per cèl·lules eucariotes
Altres característiques

Heteròtrofs: Forma d’alimentació a partir de matèria orgànica ja transformada. Característica dels éssers que no poden fabricar-se el seu propi aliment.

Són organismes heteròtrofs
Medi
Viuen en medis aquàtics o molt humits.
Medis en què viatgen
AIRE
CONTACTE
VECTOR BIOLÒGIC
AIGUA/ALIMENTS
Alguns són paràsits
Nom
Fongs
Origen

Regne dels fongs: Grup que inclou una gran varietat de formes i mides.

Pertanyen al regne dels fongs
Organització
Poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars
Organismes

Paret cel·lular: Capa rígida que embolcalla les cèl·lules, donant estructura als teixits i protecció al fong.

Són organismes eucariotes amb paret cel·lular de quitina
Altres característiques

Heteròtrof: Forma d’alimentació a partir de matèria orgànica ja transformada. Característica dels éssers que no poden fabricar-se el seu propi aliment.

Paràsit: Organisme que aconsegueix les substàncies necessàries per viure d’un altre organisme viu, sent aquesta relació perjudicial per al seu hoste.

Són organismes heteròtrofs. Alguns són paràsits.
Medis en què viatgen
AIRE
CONTACTE
VECTOR BIOLÒGIC
AIGUA/ALIMENTS
Són molt petits, només visibles per mitjà de microscopia electrònica
Nom
Virus
Origen
No pertanyen a cap regne, no es consideren éssers vius
Organització
Els cal una cèl·lula viva per a replicar-se, ja que no tenen metabolisme propi
Organismes
No tenen vida per ells mateixos
Altres característiques

ADN: Àcid desoxiribonucleic, molècula que conté tota la informació genètica de l’organisme.

ARN: Àcid ribonucleic, molècula responsable de convertir la informació que hi ha al ADN en proteïnes.

Càpsida: Coberta protectora del material genètic del virus

Organització senzilla: Material genètic (ADN o ARN) i càpsida. Alguns tenen una envolta lipídica

Medis en què viatgen
AIRE
CONTACTE
VECTOR BIOLÒGIC
AIGUA/ALIMENTS
Aigua/Aliments
Aire
Vector biològic
Contacte directe
VIA DE TRANSMISSIÓ: VECTOR BIOLÒGIC
Descripció

El vector biològic és un organisme viu que transmet un agent patogen.

Formes de transmissió

Quan un vector biològic infectat pica o mossega una persona, aquesta pot desenvolupar la infecció.

Poden exercir de vector biològic animals com:

 • Mosquits
 • Puces
 • Paparres
 • Gats

Aquests vectors també poden generar contagi a través de les seves restes fecals.

VIRUS
BACTERIS
FONGS
PROTOZOUS
VIA DE TRANSMISSIÓ: CONTACTE DIRECTE
Descripció

Aquest tipus de transmissió requereix un contacte físic entre una persona o ésser infectat i una persona susceptible o no infectada.

Formes de transmissió

La transmissió directa per contacte pot succeir per diferents mecanismes. Inclou els següents tipus de transmissió:

 • A través de les mans
 • Pel contacte entre mucoses
  (per exemple, un petó)
 • Per contacte sexual

Sovint cal que hi hagi un contacte prolongat per tal de transmetre el microorganisme patogen.

VIRUS
BACTERIS
FONGS
PROTOZOUS
VIA DE TRANSMISSIÓ: AIRE
Descripció

L’aire pot contenir microorganismes com bacteris, fongs i virus, alguns dels quals poden ser patògens. Aquest és un mitjà de dispersió de moltes formes de vida diminutes, i per això també és un vehicle de transmissió de malalties.

Els humans inhalem aproximadament 10 m3 al dia d’aire.

Els microorganismes penetren per l’aparell respiratori molt sovint, però la gran majoria queden atrapats i posteriorment s’eliminen per mitjà de les secrecions nasals.

Forma de transmissió més freqüent
 • Inhalació
  (de terra, pols o aerosols contaminats).
VIRUS
BACTERIS
FONGS
PROTOZOUS
VIA DE TRANSMISSIÓ: AIGUA I ALIMENTS
Descripció

Les malalties de transmissió alimentària són aquelles de naturalesa infecciosa o tòxica causades per agents o toxines que entren al cos amb la ingestió d’aliments i/o aigua.

No tots els microorganismes presents en els aliments són nocius per a la nostra salut. També n'hi ha que ens ajuden a reforçar el nostre sistema immunitari.

Formes de transmissió
 • Aigua no tractada
 • Aliments contaminats amb patògens tant a la superfície com al seu interior
VIRUS
BACTERIS
FONGS
PROTOZOUS
Bacteris
Aigua i aliments

E. coli

(Escherichia coli)

Bacteri habitual de la flora intestinal dels humans. Sovint és innocu, però a vegades causa malalties gastrointestinals. La contaminació dels aliments s’acostuma a produir durant la seva manipulació, quan no s’utilitzen les condicions d’higiene adequades.

Bacteris
Aigua i aliments

Salmonel·la

(Salmonella spp.)

La salmonel·losi és una malaltia bacteriana infecciosa​ que afecta principalment els animals, sobretot els de corral i el bestiar boví. També es pot transmetre als humans quan consumeixen carn o ous derivats d’aquests animals. També es pot transmetre als humans quan consumeixen carn o ous derivats d’aquests animals infectats.

Protozous
Aigua i aliments

Criptosporidiosi

(Cryptosporidium spp.)

Protozou parasitari oportunista que es transmet per la ingestió d’aigua contaminada.

Protozous
Aigua i aliments

Toxoplasmosi

(Toxoplasma gondii)

Protozou intracel·lular que es transmet principalment per les femtes dels gats, la terra, la carn crua, les fruites i verdures mal rentades, els ous crus i la llet no pasteuritzada. El contagi es produeix per contacte i ingestió.

Virus
Aigua i aliments

VHA

(Virus de l’hepatitis A)

Virus freqüentment transmès per l’aigua i per aliments, sobretot associat al marisc cultivat en aigües contaminades que es consumeix cru o poc cuinat.

Bacteris
Aire

Tuberculosi

(Mycobacterium tuberculosis)

Bacteri que es transmet de persona a persona, principalment per les gotes de saliva que una persona infectada emet en tossir, esternudar o parlar.

Fongs
Aire

Coccidioidomicosi

(Coccidioides immitis)

Aquest fong es transmet al seu hoste a través de les espores (cèl·lula reproductora). La seva via d’entrada són els pulmons a través de la inhalació.

Fongs
Aire

Criptococosi

(Cryptococcus neoformans)

Fong que habitualment es troba a la terra. Quan una persona l’inhala, infecta els pulmons. Habitualment també es troba en els excrements dels coloms.

Virus
Aire

Grip

(Virus Influenza)

Virus que es transmet per contacte persona-persona per inhalació.

Virus
Aire

Xarampió

(Morbillivirus)

Virus que només afecta a l'ésser humà, sobretot a infants. És molt contagiós, ja sigui per transmissió aèria, contacte directe o indirecte.

Bacteris
Vector biològic

Tifus

(Rickettsia typhi)

Bacteri, la transmissió del qual es produeix a través de la picada d’una puça o d’un poll infectats.

Protozous
Vector biològic

Malària

(Plasmodium spp.)

Protozou que s’inocula en l’ésser humà a través de la picada d’un mosquit infectat.

Protozous
Vector biològic

Leishmaniosi

(Leishmania spp.)

Protozou que es transmet a través de la picada d’un mosquit infectat.

Aquesta malaltia la solen patir els gossos, i molt rarament els éssers humans.

Virus
Vector biològic

Dengue

(Dengue virus)

Virus que es transmet a través de la picada de mosquits femella d’un determinat gènere, sobretot present en climes tropicals o subtropicals.

Virus
Vector biològic

Chikungunya

(Togaviridae spp.)

Virus que es transmet a l'ésser humà a través de la picada d’un mosquit femella infectat, sobretot present en climes tropicals o subtropicals.

Bacteris
Contacte directe

Gonorrea

(Neisseria gonorrhoeae)

Bacteri que es transmet per contacte directe, sobretot sexual o entre mucoses. La transmissió sexual és la via més freqüent.

Bacteris
Contacte directe

Estafilococ

(Staphylococcus aureus)

Bacteri que es troba a la pell, al cabell i les fosses nasals d’algunes persones. Pot causar infeccions diverses i de diferent consideració; des de petites infeccions de la pell fins a pneumònia.

Protozous
Contacte directe

Tricomoniasi

(Trichomonas vaginalis)

Protozou que es transmet a través del contacte sexual.

Afecta tant a dones com homes, tot i que els símptomes varien.

Fongs
Contacte directe

Candidiasi bucal

(Candida albicans)

Tipus de fong que habitualment viu a la boca dels éssers humans. Quan el sistema immunitari es debilita, el fong es multiplica i és quan poden aparèixer símptomes.

El petó és una forma habitual de transmissió. Hi ha una variant de la candidiasi que es transmet per via sexual.

Fongs
Contacte directe

Peu d’atleta

(Trichophyton spp.)

Fong que produeix una de les infeccions de pell més freqüents, sovint en els peus.

Fongs
Contacte directe

Tinya

(Trichophyton rubrum)

Aquesta és una infecció cutània causada per diversos gèneres de fongs. Sovint el contagi és a través d’animals o persones infectades.

Virus
Contacte directe

Mononucleosi infecciosa

(Virus d’Epstein-Barr o Herpesvirus humà 4)

És un dels virus més comuns en els éssers humans. Es transmet principalment a través de la saliva; el petó és una forma habitual de transmissió.

Virus
Contacte directe

Papil·loma humà

(VPH, virus del papil·loma humà)

Virus de transmissió sexual bastant comú entre la població. La gran majoria d’homes infectats no presenten símptomes, a diferència de les dones, que sí que els presenten.

Aigua/Aliments
Aire
Vector biològic
Contacte directe
Via transmissió:
AIGUA/ALIMENTS
Prevenció
1
Controlar l’origen dels aliments que es consumeixen.
2
Netejar de forma regular els espais de manipulació d’aliments.
3
Netejar-se sovint les mans, així com sempre rentar les fruites i hortalisses.
4
Coure bé els aliments, sobretot la carn, el peix i els ous.
5
Utilitzar únicament aigua apta per al consum humà.
Via transmissió:
AIRE
Prevenció
1
Tapar-se la boca a l’hora d’esternudar i tossir.
2
Ventilar sovint els espais tancats.
3
Usar mascaretes en cas d’epidèmia.
Via transmissió:
VECTOR BIOLÒGIC
Prevenció
1
Utilitzar repel·lent d’insectes.
2
Evitar el contacte amb animals d’origen desconegut o no desparasitats.
3
Dormir en llits equipats amb xarxes mosquiteres (especialment recomanat a països tropicals).
Via transmissió:
CONTACTE DIRECTE
Prevenció
1
Mantenir una bona higiene de les mans.
2
Utilitzar preservatiu durant les relacions sexuals.
3
Mantenir una bona higiene personal.
Què saps
dels patògens?
Començar
Continuar
Has encertat respostes, és a dir: el % de les respostes.
Finalitzar
Crèdits
Aquest recurs interactiu de la Fundació Bancària "la Caixa" ha estat elaborat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb La Mandarina de Newton pel que fa al guió i la conceptualització i amb Òmada Interactiva en allò referent a la digitalització. Els drets del mateix són titularitat exclusiva de la Fundaciò Bancària "la Caixa" i de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

isGlobal