Evidencia


0

Evidencias Internacionales


meses


Definición

En educació, la mentoria implica emparellar alumnat jove amb companys o voluntaris més majors, que actuen com un model positiu a seguir. En general, la mentoria té com a objectiu augmentar la confiança, desenvolupar la capacitat de recuperació i el caràcter, o augmentar les aspiracions, en lloc de desenvolupar habilitats o coneixements acadèmics específics.

Els mentors i mentores normalment estableixen relacions amb els joves reunint-s’hi de forma individual aproximadament una hora a la setmana durant un període concret, tant durant les hores lectives, després d’aquestes com en cap de setmana. Cada vegada s’ofereixen més mentories a joves que es considera que són de difícil accés o que estan en risc d’exclusió o de fracàs escolar.

Pot ser complicat distingir-les de les tutories, malgrat que la majoria de programes de mentoria se centren en resultats més amplis que les habilitats i els coneixements acadèmics específics.

Termes de cerca: mentoria als centres educatius/voluntària; emparellament voluntari als centres educatius; mentoria dintre de la comunitat

Puntuación de la evidencia

En general, les evidències es valoren com a nombroses. Hi ha sis metaanàlisis, d’entre les quals cinc s’han portat a terme en els darrers deu anys. Les mides dels efectes combinats van de -0,03 a +0,16 (un rang de menys de dues dècimes d’una desviació estàndard).

La majoria d’estudis procedeixen dels EUA i se centren en l’alumnat de secundària, amb alguns estudis portats a terme al Regne Unit i a altres països europeus.

Información coste adicional

En general, les despeses es consideren moderades. Principalment, cobreixen la formació i el suport dels mentors i mentores, i la organització i administració del programa.

Els programes centrats a la comunitat tendeixen a ser més cars que els centrats als centres educatius, ja que els centres solen assumir algunes despeses, com ara les de lloguer de l’espai i les d’administració general.

Volver evidencia

¿Quieres mantenerte al día de las evidencias educativas más relevantes a nivel internacional? Únete a EduCaixa para no perdértelas.