ABANS DE COMENÇAR RECORDA...

Què aconseguirà el teu alumnat amb el Programa STEAMxChange?

#1

Desenvolupar hàbits de salut a partir de la presa de decisions basades en les evidències científiques.

 

 

 

 

#2

Acostar-se a la recerca participativa vinculada amb temes pròxims que mobilitzin l'esperit crític, el coneixement de la realitat i la corresponsabilització amb l'entorn.

 

 

#3

 

Aproximar-se a una visió sistèmica a la realitat en tota la seva complexitat, entenent els diferents aspectes que intervenen en cada situació concreta, connectant amb la comunitat científica del seu entorn.

 

 

 

#4

Identificar la vocació científica, eliminant les barreres de gènere.

En quines competències incideix el Programa STEAMxChange?

Competència matemàtica

+

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. Esto implica la capacidad para aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir fenómenos en su contexto; y a su vez proporcionar un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas orientadas a la conservación y mejora del medio natural y mantenimiento de la calidad de vida. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.

Competències socials i cíviques

+

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos. Se trata de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad.

Adapta el programa a les necessitats de la teva classe

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

En la programació didàctica disposaràs de 3 itineraris amb intensitats diferents:

 

 

 

Intensitat alta

(18 sessions)

Intensitat mitja

(14 sessions)

Intensitat baixa

(9 sessions)

L'itinerari complet que permet un treball més intens i profund dels recursos i estratègies propis de la recerca científica i que proposa la iniciació en el desenvolupament pràctic d'un treball de recerca que pugui servir de base per a una posterior proposta d'intervenció sobre l'entorn que tingui en compte la comprensió de la complexitat que aporta l'anàlisi sistèmica de les qüestions relacionades amb la salut.

Un itinerari mitjà que permet que l'alumnat posi en pràctica recursos i estratègies propis de la recerca científica i que desenvolupi la dimensió ciutadana de la competència científica en explorar els aspectes sistèmics de la temàtica del mòdul i proposar el desenvolupament d'una proposta d'intervenció sobre l'entorn.

Un itinerari bàsic, amb el qual podem acostar a l'alumnat als aspectes científics, mediambientals, socials, ètics, econòmics, etc., que condicionen el tema de cadascun dels mòduls i promoure la presa de decisions personals fonamentades.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

El programa STEAMxChange es basa en la recerca participativa, que inclou la recerca a agents socials, per a contribuir a millorar la percepció social de la ciència i l'apoderament de la comunitat.

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes per a fomentar la posada en pràctica dels aprenentatges en diferents contextos.

I recorda que inscrivint-te en el programa podràs gaudir de sessions formatives sobre diferents aspectes del programa!

Eines d'avaluació per assegurar l'aprenentatge de l'alumnat

Totes les programacions que et proposem estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.  A més disposaràs d'indicacions i orientacions per a saber com, què, qui i quan avaluar.

Llest per a començar? Accedeix a l'espai docent

Tots els programes EduCaixa compten amb un espai docent virtual des d'on podràs:

  • Accedir a tots els continguts i recursos del programa sí com a les recomanacions metodològiques

  • Organitzar la implementació de les sessions

  • Interactuar amb el teu alumnat i fer el seguiment

  • Disposar de suport tècnic i didàctic

  • Compartir dubtes i experiències amb altres docents

  • Rebre formació sobre contingut i metodologia del programa