Abans de començar recorda...

Què aconseguirà el teu alumnat amb el Programa STEAMxChange?

#1

Desenvolupar hàbits de salut a partir de la presa de decisions basades en les evidències científiques.

 

 

 

 

#2

Acostar-se a la recerca participativa vinculada amb temes pròxims que mobilitzin l'esperit crític, el coneixement de la realitat i la corresponsabilització amb l'entorn.

 

 

#3

 

Aproximar-se a una visió sistèmica a la realitat en tota la seva complexitat, entenent els diferents aspectes que intervenen en cada situació concreta, connectant amb la comunitat científica del seu entorn.

 

 

 

#4

Identificar la vocació científica, eliminant les barreres de gènere.

En quines competències incideix el Programa STEAMxChange?

Competència matemàtica

+

La competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia indueixen i enforteixen alguns aspectes essencials de la formació de les persones que resulten fonamentals per a la vida. Això implica la capacitat per a aplicar el raonament matemàtic i les seves eines per a descriure, interpretar i predir fenòmens en el seu context; i al seu torn proporcionar un acostament al món físic i a la interacció responsable con ell des d'acciones, tant individuals com col·lectives orientades a la conservació i millora del medi natural i manteniment de la qualitat de vida. Aquestes competències contribueixen al desenvolupament del pensament científic, pues inclouen l'aplicació dels mètodes propis de la racionalitat científica i les destreses tecnològiques.

Competències socials i cíviques

+

Les competències socials i cíviques impliquen l'habilitat i capacitat per a utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat per a interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més diversificats; per a elaborar respostes, prendre decisions i resoldre conflictes, així com per a interactuar amb altres persones i grups. Es tracta de conjuminar l'interès per aprofundir i garantir la participació en el funcionament democràtic de la societat.

Adapta el programa a les necessitats de la teva classe

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

En la programació didàctica disposaràs de 3 itineraris amb intensitats diferents:

 

 

 

Intensitat alta

(18 sessions)

Intensitat mitja

(14 sessions)

Intensitat baixa

(9 sessions)

L'itinerari complet que permet un treball més intens i profund dels recursos i estratègies propis de la recerca científica i que proposa la iniciació en el desenvolupament pràctic d'un treball de recerca que pugui servir de base per a una posterior proposta d'intervenció sobre l'entorn que tingui en compte la comprensió de la complexitat que aporta l'anàlisi sistèmica de les qüestions relacionades amb la salut.

Un itinerari mitjà que permet que l'alumnat posi en pràctica recursos i estratègies propis de la recerca científica i que desenvolupi la dimensió ciutadana de la competència científica en explorar els aspectes sistèmics de la temàtica del mòdul i proposar el desenvolupament d'una proposta d'intervenció sobre l'entorn.

Un itinerari bàsic, amb el qual podem acostar a l'alumnat als aspectes científics, mediambientals, socials, ètics, econòmics, etc., que condicionen el tema de cadascun dels mòduls i promoure la presa de decisions personals fonamentades.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

El programa STEAMxChange es basa en la recerca participativa, que inclou la recerca a agents socials, per a contribuir a millorar la percepció social de la ciència i l'apoderament de la comunitat.

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes per a fomentar la posada en pràctica dels aprenentatges en diferents contextos.

I recorda que inscrivint-te en el programa podràs gaudir de sessions formatives sobre diferents aspectes del programa!

Acompanyament i formació docent

D'una banda, gaudiràs d'una proposta formativa flexible i comunitària amb un webinar temàtic lligat al programa i un webinar metodològic per impulsar les teves competències docents. Comptaràs amb diferents eines d'acompanyament personalitzat com sessions opcionals obertes de 2h per resoldre dubtes, coaching sobre la implementació del programa o xat i bústia d'ajuda.


I d'altra banda, sí ja estàs implementant el programa a la teva aula, podràs participar en sessions de formació síncrones amb un nivell d'acompanyament més personalitzat i accedir als cercles d'aprenentatge del programa: un espai en el qual els docents comparteixen, reflexionen i aprenen els uns dels altres per facilitar la col·laboració entre iguals.
Recorda inscriure't a aquesta formació personalitzada des del teu espai MyEduCaixa, si ja estàs aplicant el programa.

Eines d'avaluació per assegurar l'aprenentatge de l'alumnat

Totes les programacions que et proposem estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.  A més disposaràs d'indicacions i orientacions per a saber com, què, qui i quan avaluar.

Llest per a començar? Accedeix a l'espai docent

Tots els programes EduCaixa compten amb un espai docent virtual des d'on podràs:

  • Accedir a tots els continguts i recursos del programa

  • Rebre formació amb el suport d'un equip de professionals que et guiaran per a treure el màxim partit a aquests materials i que t'acompanyaran per a què milloris com a professional de l'ensenyament

  • Organitzar la implementació de les sessions

  • Fer seguiment del progrés del teu alumnat i interactuar amb ell

  • Compartir experiències i dubtes amb altres docents formant part d'una comunitat d'aprenentatge docent

  • Disposar de suport tècnic i didàctic