Vocabulari periodístic

Recurs - Microsite

Vocabulari periodístic

El teu glossari del periodisme gràfic

comunicació informació mitjans de comunicació de massa premsa fotoperiodisme periodisme vocabulari


1

Nivell educatiu

  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO

Àrea de coneixement

  • Ciències socials
  • Visual i plàstica

Competències

  • Competència en consciència i expressió cultural
  • Competència en comunicació lingüística

Idioma

  • Catalan

Any

  • 2012

Descripció

El recurs següent recull, a manera de glossari, el vocabulari relacionat amb el periodisme, el fotoperiodisme i la informació.

L’alumnat aprendrà a distingir els diferents gèneres periodístics i els tipus de publicacions, i coneixerà la relació que s’estableix entre el text i la imatge en el context periodístic.

Objectius

· Distingir els conceptes bàsics vinculats al fotoperiodisme.

· Conèixer els diferents gèneres periodístics i els tipus de publicacions.

· Analitzar la relació entre el text i la imatge en el context periodístic.

Competències a adquirir

  • Competència artística i cultural

  • Competència en comunicació lingüística

Exemples d'ús

Abans de veure l’interactiu amb el grup, podem proposar a l’alumnat que faci una visita al quiosc i compri exemplars de cada tipus de publicació (tres o quatre diaris del mateix dia, la premsa del diumenge, etc.). Amb tot el material recopilat i sobre la base de definicions elaborades pel mateix alumnat, ordenarem les publicacions per tipologies i discutirem a classe sobre les qüestions següents: Quin tipus d’informació conté cada publicació? Totes porten fotos, o unes més que d’altres? La tipologia de les fotos és la mateixa a totes les publicacions? Quina estructura presenten? Quin equivalent tindrien aquestes publicacions en programes de televisió? Segueixen la mateixa estructura a la televisió que a la premsa escrita?

Una vegada acabat l’exercici, comparem les definicions elaborades i contrastem la informació obtinguda a partir del debat amb les idees treballades en el recurs. També podem proposar a l’alumnat que busqui informació addicional de forma individual o col·lectiva, i que ampliï les definicions del recurs per, posteriorment, posar-les en comú a classe.

Altres exercicis que podem fer amb el material gràfic de la premsa que s’ha recopilat, per treballar alguns aspectes pràctics, són:

— Podem canviar el context en el qual habitualment es mostra una foto per modificar-ne la lectura.

— També podem demanar a l’alumnat que imagini com tractarien altres mitjans i canals d’informació alguns dels temes que ha vist desenvolupats a la premsa gràfica.

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.