Uniforme escolar

Evidència

Uniforme escolar


0

Impacte


0 mesos


L’uniforme escolar és la roba que l’alumnat ha de portar als centres educatius. Els uniformes varien dels més formals (amb americana) als més informals (només amb una dessuadora). Les escoles varien pel que fa a com d’estricta és la normativa relativa als uniformes.

Impacte

A molts països existeix la creença general que els uniformes escolars contribueixen al desenvolupament dels valors escolars en el seu conjunt i, per tant, a la disciplina i la motivació. Malgrat tot, no hi ha evidències sòlides que indiquin que introduir un uniforme escolar, per si mateix, millori el rendiment acadèmic, la conducta i l’assistència. Hi ha estudis que mostren canvis en aquests resultats després de la introducció d’una normativa relativa als uniformes escolars. No obstant això, en aquests casos l’uniforme normalment va ser un factor més entre altres mesures de millora, com ara canvis en les normes de conducta o altres aspectes de l’ensenyament i l’aprenentatge. Per tant, no és possible afirmar que la introducció d’un uniforme hagi provocat els canvis en els resultats.

Hi ha certes qüestions culturals sobre la percepció de l’uniforme escolar que tenen un paper important en determinar la seva acceptabilitat i el seu compliment per part de l’alumnat. Hi ha evidències sobre la millora dels uniformes escolars lliures en l’assistència en zones d’alta pobresa, malgrat que no sembla ser així en tots els casos. En algunes cultures, els uniformes escolars estan associats amb la regulació i la pèrdua de la individualitat, de manera que s’ha d’anar amb compte a l’hora de generalitzar els estudis en diferents contexts.

Evidències a Espanya

​​​​​​​A Espanya no hi ha estudis amb evidències contrastades sobre l’ús de l’uniforme escolar i l’efecte que té en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, com també en el clima de convivència, identitat i sentit de pertinença a la comunitat educativa.

Sí que ha estat objecte de diversos articles d’opinió, enquestes i informes per valorar-ne els avantatges i els desavantatges. Concretament, s’ha identificat l’ús de l’uniforme escolar com una possible barrera de segregació educativa, ja que se’n vincula el cost a la dificultat d’algunes famílies per assumir quotes extres. Per això, alguns governs regionals (Junta d’Andalusia, 2015; Xunta de Galícia, 2015) han elaborat enquestes adreçades als equips docents de centres educatius o a les famílies per valorar mesures i bones pràctiques per aplicar en escoles que rebin fons públics.

S’ha constatat que, tot i la suposada gratuïtat d’alguns centres públics, les famílies fan pagaments per diversos conceptes més o menys inevitables, principalment en els uniformes.

El plantejament dels debats sobre la indumentària uniformada varia segons les comunitats autònomes, possiblement per les diferents aproximacions que se’n fa des de les polítiques educatives locals i autonòmiques.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

Els costos de les escoles derivats de la implementació d'un uniforme escolar són molt baixos. Normalment recauen en la família, que s'ha de fer càrrec de la compra dels uniformes.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. És poc probable que portar uniforme, per si mateix, millori l’aprenentatge, però es pot incorporar amb èxit a un procés de millora general del centre que inclou el desenvolupament d’uns valors escolars i la millora de la conducta i la disciplina. Si s’ha pensat implementar una normativa relativa als uniformes, s’ha plantejat com s’inclourà en una normativa de centre més àmplia que millori l’aprenentatge?

    2. Hi ha una creença general que els uniformes escolars provoquen millores en la conducta de l’estudiantat. Cal recordar que la millora de la conducta, en si mateixa, no té per què portar necessàriament a una millora en l’aprenentatge, malgrat que pot ser una condició prèvia important (veure intervencions sobre la conducta).

    3. El compromís del personal de mantenir i fer complir una normativa relativa als uniformes és crucial per una implementació amb èxit.

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions