Vídeo (Català)

Les drogues i el cervell

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Castellà
 • Català

Duració

 • 2 min. 30 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

A partir del vídeo següent, l’alumnat podrà entendre el paper del sistema límbic en el procés d’addicció a les drogues. A més, entendrà la importància d’aquest sistema per a la supervivència, ja que es tracta de l’estructura que controla les emocions i la manera com responem als estímuls naturals.

El visionat del vídeo constitueix un recurs interessant per dur a terme un treball conjunt de debat i reflexió.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Aprofundir en el coneixement del sistema nerviós.
 • 2
  Conèixer i reflexionar al voltant de l’acció de les drogues sobre el sistema nerviós.
 • 3
  Fomentar la presa de decisions i l’actitud crítica.

Exemples d'ús

Recomanem treballar aquest recurs en els cursos més avançats de secundària, especialment a 3r d'ESO on encaixa especialment dins de la matèria de Ciències de la naturalesa. En aquest cas, serà una bona base per poder treballar la importància del sistema nerviós per adaptar-nos al medi. D'altra banda, també ens serà útil per reflexionar sobre els perills de les conductes de risc a 4t d'ESO, dins de l'assignatura d'Educació eticocívica.

Per a cursos més avançats, es pot fer servir a 2n de batxillerat com un exemple per tractar en l'estudi del binomi salut-malaltia.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat