Midamos el Sol

Recurs - Microsite

Midamos el Sol

Medida del tamaño aparente del Sol
 

ciències astronomia sistema solar instrument aparell de mesura teorema de Tales cambra obscura trigonometria


0

Nivell educatiu

  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO

Àrea de coneixement

  • Tecnologia i Matemàtiques
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

  • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

Idioma

  • Catalan

Any

  • 2014

Descripció

En este recurso interactivo, el alumnado aprenderá cómo utilizar una cámara oscura para medir el tamaño aparente del Sol.
Se parte de una introducción teórica sobre el concepto de cámara oscura y sobre el tamaño aparente del Sol y su medición.

A continuación, el alumnado pondrá en práctica los conocimientos adquiridos, mediante una simulación. También contiene las instrucciones para construir una cámara oscura real.

Objectius

· Relacionar conceptos matemáticos con otros àmbitos como el de la astronomía.
· Aplicar la trigonometría en contextos reales.
· Interpretar y evaluar los resultados de una operación matemática.
· Comprender el funcionamiento de una máquina oscura.

Competències a adquirir

  • Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

  • Competencia para aprender a aprender

Materials i descàrregues

ALTRA INFORMACIÓ DIDÀCTICA

Amb aquesta activitat, l’alumnat pot treballar amb informació científica real i entendre les dificultats pròpies de qualsevol treball experimental, com ara l’obtenció de dades o l’estimació de les incerteses i els errors.

Com a conceptes fonamentals aplicats a l’activitat, cal destacar els d’angle i magnitud angular, especialment utilitzats en astronomia, però també en moltes altres aplicacions tècniques i científiques, i el concepte de semblança entre triangles.

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.