Mitjans de projecció

Recurs - Microsite

Mitjans de projecció

Característiques tècniques i possibilitats d’ús

activitats escolars projecció de diapositives equip ordinador document material audiovisual vídeo videoprojecció


0

Nivell educatiu

  • Batxillerat i cicles formatius
  • Professorat
  • ESO

Àrea de coneixement

  • Tecnologia i Matemàtiques

Competències

  • Digital
  • Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Idioma

  • Catalan

Any

  • 2012

Descripció

Amb aquest recurs, l’alumnat coneixerà els mitjans de projecció que es fan servir amb més freqüència a les institucions educatives: els diferents tipus de projectors (de diapositives, de transparències i videoprojectors) i reproductors (de DVD, discos durs multimèdia i ordinadors), recomanacions i algunes característiques tècniques (especialment del videoprojector), així com els avantatges i les limitacions de cada mitjà.

Objectiu

· Conèixer els diferents mitjans de projecció i de reproducció.

· Identificar les seves característiques tècniques.

· Reconèixer les particularitats, els avantatges i les limitacions de cada mitjà.

Competències a adquirir

  • Competència artística i cultural

  • Competència matematica i competències bàsiques en ciència i tecnología

Exemples d'ús

Si s'inclou aquest recurs en la formació contínua del professorat, és possible plantejar a l'alumnat (futur professorat), per grups, diferents tipus d'activitats, i els grups han de planificar la sessió o la unitat didàctica, tenint en compte, també, els mitjans de projecció-reproducció. Els grups visionen i analitzen el recurs «Mitjans de projecció» i seleccionen el més indicat. Com a tancament de la proposta, cada grup esdevé professor de la resta i imparteix la sessió, utilitzant el mitjà triat.

En el cas del professorat en actiu, «Mitjans de projecció» és un recurs que ajuda a concretar la programació de les unitats didàctiques, la preparació de la classe i la impartició de les sessions, pel fet d'aportar informació important sobre els possibles recursos materials que pot utilitzar.

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.