L'educació infantil es nota a l'arribar a Secundària

Estudi

L'educació infantil es nota a l'arribar a Secundària

Una recerca amb 4.033 nens dels EUA que va començar en 2006, quan tenien menys de 6 anys, mostra una disminució del fracàs i l'abandó escolar en aquells que van cursar educació infantil a escoles públiques. No obstant això, no es va observar una millora en el rendiment acadèmic respecte als alumnes que no havien tingut escolarització primerenca.


0

Nivell educatiu

  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO
  • Educació infantil
  • Educació primària

Àrea de coneixement

  • Avaluació Educativa
  • Formació de professorat
  • Sensibilització social
  • Organització i direcció de centres educatius

Competències

  • Docents

En què beneficia l'escolarització infantil a la vida acadèmica?

 

Vivim en un país on l'educació infantil inclou al 97% de la població entre 3 i 5 anys i al 38% entre 0 i 3, i on les administracions s'esforcen per garantir places gratuïtes a tota la població infantil. La mitjana dels països de l'OCDE es situa en el 25% per al 0-3 i el 87% per al 3-5, segons les dades de 2020.

 

Ara mateix ningú qüestiona els beneficis educatius que té l'escolarització infantil per a les futures generacions. Portem dues dècades escoltant organismes internacionals com l'OCDE, la mateixa UE i fins a UNICEF parlar de la relació positiva entre l'educació infantil i l'èxit escolar, entès com la continuïtat dels estudis més enllà de la Secundària Obligatòria.

 

Dades rellevants


Després de les recomanacions internacionals hi ha recerques com la que portem a col·lació, realitzada per investigadors de la Universitat Johns Hopkins dels EUA i publicada a la revista Child Development al març del 2022. L'estudi va seguir a 4.033 nens i nenes des que tenien entre 4 i 6 anys fins que van arribar a la Secundària Superior. Una part de la mostra investigada havia cursat el programa d'Educació Infantil (kindergarten) a escoles públiques de Tulsa (Oklahoma); una altra, en escoles d'un programa d'acció comunitària de Tulsa anomenat Head Start; i una altra part de la mostra no va rebre cap atenció educativa entre els 4 i els 6 anys.

 

La recerca va començar al curs 2006-07 i va concloure al curs 2018-19, centrant-se en els resultats dels alumnes en el primer any de la Secundària Superior (High School). L'estudi va prestar especial atenció als estudiants de color i de minories ètniques: el 34% eren alumnes negres; el 27% hispans i el 8% nadius americans.

 

I els resultats van demostrar que aquells nens i nenes que havien cursat educació infantil no obligatòria entre els 4 i els 6 anys a les escoles públiques de Tulsa van faltar menys a classe, van suspendre menys i van repetir menys i fins i tot alguns van arribar a cursar cursos de Batxillerat Internacional o cursos preparatoris per a la universitat.

 

En els qui més es van apreciar les diferències d'haver assistit a l'escola infantil va ser en la població de color, la qual cosa ve a alinear-se amb altres recerques que sostenen que als qui més beneficia l'escolarització infantil és, precisament, a la població d'extracte social més baix.

 

Finalment, l'estudi recomana a les autoritats públiques a tenir en compte aquesta recerca per impulsar l'escolarització infantil. Si bé a vegades trobem polítiques educatives sense suport en evidències, per sort a l'educació infantil semblen estar alineades les polítiques amb les recerques, perquè hi ha sobrada evidència dels beneficis de l'escolarització infantil, especialment en els nens d'entorns més desfavorits.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.