L'avaluació docent sota la lupa dels investigadors

Estudi

L'avaluació docent sota la lupa dels investigadors

Investigadors dels Estats Unitas descobreixen que un programa d'avaluació docent de Boston podria haver millorat la qualitat de l'ensenyament si el professorat avaluat hagués tingut més i millor feedback per part dels avaluadors. Una evidència per a reflexionar sobre el sentit i la utilitat d'avaluar als docents.


0

Nivell educatiu

  • ESO
  • Batxillerat i cicles formatius
  • Educació primària
  • Professorat

Àrea de coneixement

  • Formació de professorat
  • Avaluació Educativa
  • Metodologies Educatives

Competències

  • Docents

L'avaluació del professorat és un dels temes més delicats d'abordar en qualsevol sistema educatiu, i no només a Espanya. Sol suscitar el temor de ser qüestionat per un sistema d'avaluació que no estigui ben fet i que la vida professional o el salari es vegin afectats per això. Però aquí no parlarem de plans ni de temors, sinó d'evidències basades en un sistema d'avaluació testat: un programa dut a terme en escoles públiques de Boston (EEUU).


Un grup d'investigadors dels Estats Units va voler estudiar la relació entre l'avaluació docent i l'exercici del docent. Per a això, van analitzar un programa de'avaluació implementat en escoles públiques de Boston. Prèviament, s'havia desenvolupat un programa de capacitat per als funcionaris de l'Administració pública que anaven a dur a terme l'avaluació. El que els investigadors van estudiar va ser la percepció del professorat, tant del propi programa de capacitat per a avaluar, com la seva percepció de l'avaluació en si mateixa.

 

L'estudi va fer seguiment a un total de 4805 docents que van participar en el pla d'avaluació durant els cursos 2013-14 i 2014-15: una mostra considerable. D'altra banda, en el programa van participar 355 avaluadors procedents de 123 escoles i la majoria era dones.

 

Els investigadors van plantejar enquestes tant als docents avaluats com als avaluadors i les avaluadores; i també van enviar un qüestionari específic als docents sobre l'ambient de feina a les seves escoles.
La majoria dels docents va considerar justes les avaluacions de la seva pràctica. No obstant això, va ser menys positiva la valoració sobre el feedback rebut per part dels avaluadors. Això és important perquè la raó de ser de l'avaluació era donar un feedback als docents sobre el seu propi excercici perquè poguessin reflexionar i introduir millores. Entre les conclusions, els autors suggereixen que aquest tipus de programes ha de millorar el feedback. Per exemple, celebrant més reunions conjuntes entre avaluadors i avaluats perquè l'avaluació aporti quelcom als docents i que els serveixi per a millorar la seva pràctica.


Segons els investigadors, l'escassa evidència d'impacte aconseguida durant aquest programa d'avaluació ve a demostrar els desafiaments de posar en marxa un pla d'avaluació del professorat si el propòsit és que funcioni com a motor de millora professional.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.