Ensenyament individualitzat

Evidència

Ensenyament individualitzat


0

Impacte


+ 3 mesos


L’ensenyament individualitzat inclou diferents tasques per a cada alumne i alumna, i suport a nivell individual. Es basa en la idea que l’alumnat té diferents necessitats i que, per tant, una metodologia personalitzada serà més eficaç, en especial pel que fa a les activitats que l’alumnat porta a terme i el ritme al qual progressen pel pla d'estudis.

Durant anys, s’han provat diversos models d’ensenyament individualitzat en educació, particularment en assignatures com matemàtiques, on l’alumnat realitza activitats individualitzades, sovint de forma prou independent. Més recentment, s’ha utilitzat la tecnologia digital per facilitar les activitats individuals i el feedback.

Impacte

En general, l'ensenyament individualitzat té un efecte positiu en l'alumnat, encara que existeixen grans diferències entre els estudis, i alguns fins i tot revelen repercussions lleugerament negatives.
En les metodologies basades en l'aula, sembla que el professorat pot adoptar una funció més directiva, ja que augmenta la necessitat d'organitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge, deixant menys temps per a la interacció pedagògica de qualitat. Això pot explicar part de les diferències observades en els efectes. Per això, seria més convenient utilitzar l'ensenyament individualitzat com a complement de l'ensenyament habitual a l'aula, en lloc de substituir-la.
Alguns estudis recents han constatat un major impacte. Aquests projectes han tendit a emprar la tecnologies digitals per a individualitzar l'ensenyament, i l'ús d'aquesta tecnologia podria explicar aquest augment d'impacte. Per exemple, la tecnologia pot permetre que es realitzin comentaris de manera més immediata en les tasques individualitzades.

Evidències a Espanya

​​​​​​​Igual que als apartats dedicats a classes individuals o estils d’aprenentatge, no s’han trobat estudis experimentals a Espanya que verifiquin els resultats de l’ensenyament individualitzat.

Aquest fet contrasta amb la tendència cada vegada més forta entre docents i centres educatius d’Espanya per aquesta estratègia, sobretot des que s’han obert noves expectatives per dur a terme una avaluació contínua personalitzada a través d’eines digitals que, basant-se en anàlisi de dades (learning analytics), poden anar oferint un itinerari personalitzat d’aprenentatge de manera automàtica, sense sobrecarregar el docent.

Unit a això, el repte d’atendre necessitats educatives especials ha obert tota una línia d’experimentació des de fa anys que s’ha descrit en múltiples estudis de casos. Cal aportar investigacions experimentals que acreditin les evidències de les metodologies i les eines que permeten una educació personalitzada, més enllà del benefici que poden aportar a la gestió de la diversitat per part del docent a l’aula.

En aquesta línia hi ha la tesi de Fernández López (2013), que va avaluar un sistema interactiu (la plataforma d’aprenentatge mòbil Picaa) per a alumnat amb necessitats educatives especials. Els resultats de l’estudi sobre l’ús d’aquesta plataforma van corroborar que va ajudar l’alumnat a desenvolupar competències bàsiques com la percepció, l’atenció, la memòria, la lectura, l’escriptura, la motricitat i el raonament. A més, als docents els va permetre oferir un ensenyament individualitzat i adaptat a les capacitats i les necessitats de l’alumnat tenint-ne en compte el perfil individual.

ltiples estudios de casosbierto toda una lduca continuaci de cada alumno que, junto a claves de inteligencia artificial o big data.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

Els costos derivats d'implementar un aprenentatge individualitzat solen ser molt baixos. Les estratègies que fan servir la tecnologia, com ara programes de tutoria on-line o sistemes d'aprenentatge integrat, són cada vegada menys cars. En conseqüència, els costos totals s'han estimat com a molt baixos.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. Com garantirà que hi ha temps suficient per a la interacció directa del professorat amb tot l’alumnat, de forma individual i com a classe, tenint en compte que el professorat necessita més temps per organitzar i supervisar les activitats individuals?

    2. Pot ocórrer que l’ensenyament individualitzat només resulti eficaç per a l’estudiantat que és capaç de gestionar el seu propi aprenentatge (veure metacognició i autorregulació). Quines són les implicacions d’això per al seu alumnat?

    3. Utilitzar la tecnologia digital per oferir activitats d’aprenentatge individualitzades pot dotar l’alumnat de pràctiques eficaces, però també necessita rebre ensenyament directe per part del professorat a l’hora d’aprendre nou contingut o quan no hi ha progrés.

    4. Ha considerat l’aprenentatge en grups reduïts com una forma de satisfer les diferents necessitats de l’alumnat sense reduir el temps total d’ensenyament que aquest rep?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions