El valor de les evidències d’impacte negatiu

Estudi

El valor de les evidències d’impacte negatiu

L’avaluació d’un programa britànic ambiciós centrat en l’alumnat amb resultats pitjors mostra l’impacte nul de la intervenció després de dos anys


0

Nivell educatiu

  • Professorat

Àrea de coneixement

  • Formació de professorat

Competències

  • Per aprendre a aprendre

Pot resultar descoratjador que un programa de millora de l’acompliment escolar ambiciós no llanci impactes positius, màximament si està enfocat a aquells nens i aquelles nenes amb resultats acadèmics pitjors i a aquells que procedeixen d’entorns més desfavorables. És el que l’avaluació del programa Achievement for All, dut a terme per l’organització britànica amb el mateix nom, ha demostrat després de diversos anys treballant amb 134 escoles del Regne Unit i amb un total de 6.338 estudiants i les famílies.

 

El programa Achievement for All, centrat en l’alumnat de 4t i 5è grau (de vuit a deu anys) amb resultats acadèmics pitjors i d’extracte social més baix (per exemple, els nens i les nenes que accedeixen a les ajudes de menjador escolar), actuava mitjançant un sistema de coaching del professorat i dels equips directius que posava l’accent formatiu en tres àrees: lideratge educatiu, ensenyament i aprenentatge, i implicació de les famílies en l’educació escolar. Les sessions dutes a terme pels mentors de l’organització i els investigadors es van estructurar en cinc períodes, però l’impacte sobre l’alumnat va ser, si més no, nul.

 

L’avaluació de l’alumnat al llarg dels dos cursos assenyalats va demostrar que els resultats en llengua i matemàtiques estaven, fins i tot, entre dos i tres mesos escolars per darrere de l’alumnat que formava part del grup de control i que reunia les mateixes condicions de baix rendiment acadèmic i entorn socioeconòmic que l’alumnat seleccionat per a la intervenció. És a dir, no es pot dir que l’alumnat de les escoles on es va treballar tingués una situació de partida pitjor.

 

Però, a més a més, es va comprovar que parar més atenció en aquests nens tampoc no havia aconseguit que milloressin ni l’autoestima, ni les expectatives, ni els objectius; ni tampoc la percepció que tenien de la implicació de la família en el desenvolupament educatiu.

 

Els nens i les nenes avaluats van manifestar que sí sentien que algú a l’escola els parava atenció, però és clar que això no va ser prou perquè milloressin ni el rendiment ni l’autoestima.

 

Malgrat els resultats decebedors, la mera avaluació del programa –a càrrec d’investigadors de la Universitat de Manchester– i la publicació per part de l’Education Endowment Foundation diuen molt de la serietat amb la qual es prenen les intervencions educatives i la generació d’evidències al Regne Unit.

 

Les evidències d’impacte negatiu són igual de valuoses per a la comunitat educativa que les d’impacte positiu si l’avaluació ha estat rigorosa, perquè conèixer al detall què és allò que no ha funcionat en altres intervencions és clau a l’hora d’impulsar qualsevol transformació educativa.

 

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.