Nivell educatiu

  • Educació primària
  • Educació infantil
  • ESO

Àrea de coneixement

  • Educació emocional

Competències

  • Artística i cultural
  • En comunicació llingüística

Descripció

Aquest recurs consta de quatre dibuixos que mostren com experimenten uns determinats personatges emocions relacionades amb l’avorriment.

L’alumnat podrà adquirir consciència de les emocions que ens pertorben, i que poden esdevenir font de disgustos i conflictes si no s’aprenen a regular. Els dibuixos es presenten per separat en format JPG. Les imatges són explícites i permeten a l’alumnat reconèixer les emocions expressades. Es poden treballar a educació socioemocional, expressió oral i escrita, plàstica, música i teatre.

Objectiu

· Reconèixer les emocions pertorbadores.

· Reflexionar sobre les emocions pertorbadores.

· Saber identificar i expressar les emocions que experimenten les persones.

Competències a adquirir

  • Competència per aprendre a aprendre

  • Competència en comunicació lingüística

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.