Deures (primaria)

Evidència

Deures (primaria)


0

Impacte


2 mesos


Els deures es refereixen a les tasques que el professorat encarrega a l’alumnat perquè les completi fora de l’horari lectiu. Les tasques per a casa més habituals als centres d’educació primària solen ser la lectura o la pràctica de l’escriptura o de les matemàtiques, però també inclouen activitats més extenses per desenvolupar les habilitats d’investigació o un treball més dirigit i centrat, com ara estudiar per als exàmens.

Impacte

Els deures s’han investigat de forma àmplia. Hi ha una imatge relativament sistemàtica que l’alumnat dels centres que tenen més deures tenen un millor rendiment, malgrat que per a l’alumnat de primària la diferència és petita. Malgrat tot, el nombre d’estudis que ha investigat si aquesta relació es deu als deures en si o a altres factors del centre és reduït.

Aquests estudis comparen les classes a les quals s’introdueixen deures amb classes similars a les quals no s’hi introdueixen, i tendeixen a mostrar que els deures poden ser beneficiosos, però aquest descobriment és menys segur que el primer, degut al reduït nombre d’estudis i la qualitat de les evidències.

Seguretat

És cert que els centres educatius amb alumnat que fa deures tendeixen a tenir més èxit, malgrat que no està clar que la utilització dels deures sigui la raó d’aquest èxit. Una sèrie de revisions i metaanàlisis han explorat aquest tema. Hi ha evidències sòlides del fet que són útils a l’educació secundària [veure deures (secundària)], però hi ha moltes menys evidències de beneficis en primària.

Hi ha evidències que demostren que quan s’utilitzen els deures com una intervenció curta i centrada, poden ser eficaços en millorar el rendiment de l’alumnat, però es limiten a l’alumnat de primària. En general, és probable que els beneficis siguin modestos si els deures són més rutinaris.

La qualitat de les tasques proposades sembla ser més important que la quantitat de treball que requereix l’alumnat.

Cost

Hi ha poques despeses associades als deures, malgrat que aquests sí que afecten al temps que el personal dedica a preparar-los i corregir-los. Pel que fa a l’alumnat més jove, potser calgui aportar recursos addicionals (com ara llibres de lectura o jocs infantils per portar a casa). En general, les despeses es consideren molt baixes.

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. En general, els deures als centres d’educació primària no semblen conduir a una àmplia millora de l’aprenentatge.

    2. Els deures eficaços estan associats amb més participació i suport parentals. Com es dissenyaran els deures per fomentar la participació parental?

    3. La base empírica més àmplia suggereix que les tasques o activitats breus específiques vinculades directament amb el que s’està ensenyant i que s’estableixen en funció del centre tenen més possibilitats de ser més eficaces que els deures diaris habituals.

    4. S’ha deixat clar l’alumnat l’objectiu dels deures?

Veure Apèndix

Uneix-te a EduCaixa i estigues al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional.