De l'obtenció de dades, a l'establiment de conclusions

Recurs | Microsite

De l'obtenció de dades, a l'establiment de conclusions

Recurs per a mestres

disseny experimental hipòtesi pensament científic experimentació


0

Nivell educatiu

  • Educació primària

Àrea de coneixement

  • Tecnologia i Matemàtiques
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
  • Ciències de la naturalesa - Física i Química

Competències

  • Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Per aprendre a aprendre

Idioma


Descripció

Moltes de les investigacions científiques que l'alumnat porta a terme a l'aula són empíriques, en les quals els ells han de recollir dades reals, representar-les, analitzar-les i, finalment, establir conclusions empíriques.

Com tota la sèrie de recursos que s'adrecen al professorat del projecte Investiguem a primària, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida als docents a prendre posició respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que estan avaluant com hauria de ser una recerca empírica en una aula de primària. A partir d'aquí es presenta informació bàsica sobre tres pràctiques científiques implicades en una investigació empírica: l'obtenció de dades reals, la representació de dades i l'anàlisi de dades.

 

Objectiu

· Identificar les pràctiques científiques que formen una recerca empírica.

· Reconèixer que una investigació empírica implica moltes més pràctiques que la simple cerca d'informació.

Competències a adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

  • Competència aprendre a aprendre

Materials i descàrregues

Exemples d'ús

El producte final d'una recerca empírica és una conclusió empírica, però prèviament a la conclusió cal haver obtingut, representat i analitzat les dades reals que hauran permès arribar-hi.

El professorat no sempre para prou atenció a la importància que té per a la ciència escolar que els alumnes s'impliquin realment en totes les pràctiques vinculades a una investigació empírica, i així superar visions massa simplistes que confonen recerca i cerca d'informació.

Per això, és molt important que impliquem els alumnes en les tres pràctiques que formen una investigació empírica: obtenir, representar i analitzar dades reals. Aquestes, juntament amb l'establiment de conclusions empíriques, són les quatre pràctiques necessàries per portar a terme una recerca empírica.

Així doncs, es tracta que, en primer lloc, l'alumnat s'impliqui en l'obtenció de dades reals, ja siguin quantitatives o qualitatives. En la ciència escolar a primària, això es farà a partir de la realització d'observacions, del disseny experimental amb control de variables i de la mesura. Un cop obtingut un conjunt de dades, caldrà que l'alumnat conegui quines són les millors formes de representar-les, i això entronca clarament amb els coneixements matemàtics vinculats a l'elaboració i lectura de gràfics, taules, etc. Finalment, caldrà que l'alumnat sigui capaç d'analitzar les dades obtingudes amb la intenció d'identificar-hi possibles patrons o establir possibles vincles entre variables.

És fonamental, doncs, superar la idea que tota recerca empírica necessita un procés de cerca d'informació o comença amb aquest procés. La cerca d'informació pot formar part d'una investigació empírica, però mai no hauria de substituir la presentació a l'aula de les pràctiques vinculades amb l'obtenció, representació i anàlisi de dades reals.

 

 

#Joemquedoacasa.

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.

0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions