Nivell educatiu

  • Educació primària

Àrea de coneixement

  • Educació emocional

Competències

  • En comunicació llingüística
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Idioma

  • Catalan

Any

  • 2012

Descripció

En aquest recurs, un jove personatge divertit i xerraire juga a seleccionar peces d’un joc de construcció amb la intenció de trobar les paraules adequades per poder parlar d’ell mateix. A continuació, reflexiona en veu alta sobre les seves qualitats personals i convida l’alumnat a fer el mateix que ell. D’aquesta manera, s’estimula l’alumnat a fer un senzill exercici d’introspecció i a aprendre a mirar dins seu, al mateix temps que incrementa el seu vocabulari per parlar de com és.

Objectiu

· Reflexionar sobre un mateix.

· Incrementar el vocabulari bàsic relatiu a les qualitats que poden tenir les persones i fer-lo servir de la manera adequada.

· Aprendre a parlar d’un mateix davant els altres.

Competències a adquirir

  • Competència en comunicació lingüística.

  • Sentit de la iniciativa y espírit emprenedor

Exemples d'ús

El recurs es pot utilitzar en el cicle inicial de primària, encara que està pensat per ser treballat en els cicles mitjà i superior. En aquest cas, convé adaptar la dinàmica i el vocabulari. També pot ser adequat per a l’alumnat del primer cicle de l’ESO, especialment si mai no ha fet activitats d’aquest tipus.

També està especialment indicat per treballar-lo durant el temps dedicat a la tutoria i en les assignatures relacionades amb l’ètica, la convivència, la ciutadania, etc.

Igualment, és apropiat introduir el recurs en la classe de llengua i dissenyar a partir d’aquí altres activitats de vocabulari, redacció, comprensió, etc. que connectin amb els aspectes que es treballin a l’aula.

A les classes de música i de plàstica, es pot utilitzar com a punt de partida per proposar, a continuació, treballs experimentals i creatius en els quals l’alumnat pugui usar el llenguatge corporal, musical o plàstic (individual o col·lectivament) per expressar de forma imaginativa el significat i les connotacions de les paraules referides a qualitats personals que es presenten a l’interactiu.

Aquest recurs es complementa amb d’altres destinats a l’educació socioemocional i en valors que es poden trobar en aquest mateix lloc.

ALTRA INFORMACIÓ DIDÀCTICA

Aquest recurs s’orienta a millorar el propi coneixement, i té com a finalitat ajudar cada alumne a valorar-se positivament i a crear una imatge ajustada d’ell mateix.

El recurs s’ha dissenyat per ser projectat a l’aula, de manera que tot el grup pugui veure les animacions i els exercicis que conté, i pugui participar en una sessió dinàmica i entretinguda fent les activitats de forma oral. Per reforçar el procés de reflexió sobre un mateix i fer individualment alguns dels exercicis, es pot imprimir una fitxa de l’apartat «Materials relacionats».

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.