Quan un centre està estancat en els mals resultats, millor fer-hi la volta sense por

Estudi

Quan un centre està estancat en els mals resultats, millor fer-hi la volta sense por

L'eficàcia d'emprendre processos de profunda transformació


0

Nivell educatiu

  • Professorat

Àrea de coneixement

  • Formació de professorat

Competències

  • Per aprendre a aprendre

Recerques dutes a terme als EUA demostren l’eficàcia d’emprendre processos de transformació profunda que afecten la direcció, la plantilla, la governança i la manera de treballar en els centres amb un rendiment pitjor.

 

La política “que cap nen quedi enrere” duta a terme als EUA des de fa més d’una dècada ha suposat l’impuls d’una sèrie d’iniciatives per millorar la qualitat educativa a les escoles públiques, reduir l’absentisme i l’abandonament primerenc de l’alumnat més desfavorit, i millorar els resultats de la població escolar en general. Totes aquestes han estat –i continuen essent– estudiades i avaluades per investigadors de l’educació.

 

L’evidència que aquí mostrem es refereix a una de les iniciatives principals d’aquesta política implementada a les escoles amb resultats més baixos: l’anomenat school turnaround, que vindria a ser com “fer-hi un gir a l’escola”. Aquest “gir” es pot dur a terme mitjançant diferents intervencions; la més completa comporta una renovació pràcticament integral del centre mitjançant un canvi de direcció i de la meitat de la plantilla, acompanyat d’un sistema de governança nou, incentius econòmics per als docents per la millora de resultats, així com l’oportunitat d’avançar en la carrera professional, la implementació de programes basats en evidències i la posada en marxa d’una estratègia comuna i comunitària en la qual participi tot el professorat amb flexibilitat operativa i ampliació del temps de preparació de les classes.

 

Altres models de “gir” duts a terme són el tancament d’escoles, l’alumnat de les quals és redistribuït en altres de properes; l’adjudicació de la gestió i del projecte educatiu del centre a operadors educatius especialitzats; i també transformacions puntuals d’un aspecte concret (canvi de direcció, avaluació del professorat, incentius econòmics per a la millora dels resultats…) sense arribar a formar part d’un pla de canvis integral.

 

Els investigadors Christopher Redding (Universitat de Florida) i Tuan D Nguyen (Universitat de Kansas) van dur a terme una metaanàlisi de 35 recerques realitzades per estudiar la relació entre els processos de “gir a l’escola” i els resultats obtinguts per l’alumnat després d’aplicar-hi tots els canvis. La conclusió va ser bastant favorable als processos de “canvi integral” a les escoles, perquè van comprovar que en aquestes havien millorat tant l’assistència a classe com les notes i les taxes de graduació. El rendiment de l’alumnat no va experimentar canvis significatius en els casos del tancament d’escoles ni en els de traspàs de la gestió, però sí en aquells centres en els quals hi va haver un canvi de direcció i de professorat, un canvi en el sistema de governança i un canvi en l’operativa del treball quotidià.

 

El sol fet que hi hagi aquesta recerca ja és tota una lliçó que cal aprendre sobre avaluació i control de polítiques públiques, tant pel que fa a les administracions com pel que fa als investigadors. D’altra banda, el resultat de la recerca avala la conveniència d’intervenir integralment a les escoles que no remunten els resultats baixos durant períodes prolongats. Entre tancar una escola i fer canvis puntuals, hi ha una opció més complexa i molt menys còmoda, però que ajuda atallar situacions d’estancament en comptes de prolongar-les.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.