Coaching i mentoria per als mestres d’Infantil

Evidència

Coaching i mentoria per als mestres d’Infantil

Revisió sistemàtica dels models de formació contínua per a docents a Infantil que han demostrat més impacte en l’alumnat


0

Els millors models de formació continua per a docents a Infantil

La formació docent pot arribar a ser un sac sense fons on hi cap tot i no sempre se sap què i fins a quin punt és realment eficaç amb l’alumnat. Arriba realment als infants un bocí d’aquestes hores de formació? El mateix estudi que referirem reconeix que no se sap, que falta informació sobre l’impacte de la formació contínua docent. Es tracta d’una revisió sistemàtica de 24 estudis sobre desenvolupament professional docent a l’etapa d’Educació Infantil duta a terme per la Fundació Nuffield del Regne Unit i publicada a Review of Education. La majoria dels estudis d’impacte revisats es van dur a terme als EUA i se centraven a analitzar l’assoliment de l’alumnat en competència lingüística, matemàtica i socioemocional, i en el seu desenvolupament conductual.

Els investigadors van descobrir que els models basats, sobretot, en el coaching i la mentoria, però també les contribucions a millorar dels coneixements pedagògics, van demostrar tenir més impacte en l’educació de la primera infància. Es va estudiar també l’impacte de la durada, la freqüència i la intensitat de la formació rebuda pels docents, i no es va trobar res rellevant en relació amb aquests factors.

La recerca conclou amb la recomanació de prioritzar la formació contínua per al desenvolupament professional dels mestres d’Infantil per l’impacte que pot tenir en tota la trajectòria de l’alumnat, però incideix en la importància de comprovar i mesurar aquest impacte. Les evidències en aquest sentit sense dubte contribuirien a un major interès del professorat per continuar aprenent i desenvolupant-se professionalment.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.