Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

Repetir un curs és la pràctica d’exigir l’alumnat que no hagi assolit un nivell determinat d’aprenentatge al final d’un any acadèmic que repeteixi aquest any d’aprenentatge, unint-se a una classe amb alumnes més joves durant el següent any acadèmic. També es coneix com “retenció de curs”, “no promoció” o “repetició d’un any”. Repetir un curs és relativament comú als EUA, on la llei No Child Left Behind Act de 2002 recomanava exigir l’estudiantat que demostrés uns estàndards establerts de rendiment abans de passar al següent curs.

També es pot exigir l’estudiantat que repeteixi un curs en alguns països europeus, com Espanya, França o Alemanya; a Finlàndia, l’alumnat pot repetir un curs en circumstàncies excepcionals, però aquesta decisió es pren de forma col·lectiva entre el professorat, els pares i mares i l’estudiant, en lloc de basar-se en les proves de final de curs.

Puntuació de l'evidència

Hi ha cinc metaanàlisis que indiquen que repetir un curs té efectes negatius per a l’estudiantat, en especial per a l’alumnat procedent d’entorns desafavorits, i només dues d’aquestes s’han publicat en els darrers deu anys. No hi ha estudis que hagin utilitzat un disseny experimental, malgrat que, en general, hi ha una sèrie de revisions d’evidències d’alta qualitat que mostren que s’han trobat efectes negatius de forma sistemàtica durant els darrers cinquanta anys, tant en Europa con en Amèrica del Nord. Hi ha evidències de que els estudis més rigorosos troben un impacte negatiu menor.

Després d’un any, l’estudiantat que repeteix un curs sol portar un retràs de quatre mesos respecte dels que hi avancen, en termes de rendiment acadèmic. Les evidències indiquen que repetir un curs pot tenir majors efectes negatius quan es dona durant els primers anys de l’educació primària i entre l’estudiantat de minories ètniques. Malgrat que l’impacte mitjà general de repetir un curs és negatiu, alguns estudis indiquen que, en circumstàncies individuals, pot beneficiar l’estudiantat, en especial a curt termini. No obstant això, no sembla fàcil identificar quin alumnat se’n beneficiarà de repetir un curs abans de prendre la decisió, de forma que elegir aquesta opció suposa un risc significatiu. En general, les evidències es valoren com a moderades.

Informació cost addicional

Les despeses es calculen en funció d’un curs escolar. Les despeses exactes poden variar en funció de si l’alumnat està a primària o a secundària, però, de mitjana, les despeses són molt elevades.

Tornar evidència

Uneix-te a EduCaixa i estigues al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional.