Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

Les estratègies de comprensió lectora inclouen l’ensenyament de metodologies i tècniques explícites que l’alumnat pot utilitzar per millorar la seva fluïdesa i comprensió lectores d’un text escrit. Alguns exemples d’aquestes tècniques són: inferir el significat a partir del context; resumir o identificar punts clau; utilitzar organitzadors gràfics o semàntics; desenvolupar estratègies de pregunta; i supervisar la seva pròpia comprensió i identificar les dificultats per si mateix (veure també metacognició i autorregulació).

Termes de cerca: estratègies de comprensió lectora; estratègies de comprensió del text.

Puntuació de l'evidència

Hi ha vuit metaanàlisis que se centren en millorar els resultats de lectura desenvolupant estratègies de comprensió lectora, cinc de les quals s’han portat a terme en els darrers deu anys. Aquestes utilitzen, principalment, estudis que se centren en ajudar l’alumnat amb un rendiment de lectura baix d’entre vuit i divuit anys perquè es posi al dia respecte de la resta, en lloc d’accelerar el progrés normal, de manera que tendeixen a tenir mostres relativament petites.

Les evidències en aquesta àrea es remunten als darrers 30 anys, amb la majoria d’estudis realitzats als EUA. La mida dels efectes combinats va del 0,10 al 0,74 (un rang de quasi dos terços d’una desviació estàndard). En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Informació cost addicional

Les despeses que suposen els recursos i la formació professional necessària per portar a terme estratègies de comprensió lectora es consideren molt baixes. Les evidències demostren que les metodologies de comprensió lectora han d’adaptar-se a les capacitats concretes de l’alumnat, de manera que és important que el professorat rebi un desenvolupament professional que els permeti fer diagnòstics de forma eficient, així com formació sobre la utilització de tècniques i materials específics.

Tornar evidència

Uneix-te a EduCaixa i estigues al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional.