Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

Els sistemes de remuneració per acompliment creen un vincle directe entre el salari o les primes del professorat, i l’acompliment de les seves classes. Es pot distingir entre assignacions, on un millor acompliment suposa un augment permanent del sou, i remuneracions en funció dels resultats, on el professorat obté una prima per millors resultats a les proves. Aquestes primes poden ser retrospectives (pagament després de l’acompliment satisfactori de l’alumnat) o prospectives (com les metodologies d’“aversió a la pèrdua”, on les primes s’entreguen a compte, però es reemborsen si els resultats no són satisfactoris). Una qüestió clau és com es mesura l’acompliment i com de vinculat està amb els resultats de l’alumnat.

Termes de cerca: remuneració/incentiu per acompliment; incentius per al professorat; remuneració en funció de l’acompliment; remuneració per mèrits, aversió a la pèrdua.

Puntuació de l'evidència

S’ha portat a terme una metaanàlisi en els darrers deu anys. La majoria de les investigacions tendeixen a ser correlacionals, malgrat que en els darrers anys s’han realitzat alguns estudis amb justificacions causals més sòlides als EUA. En general, és difícil fer afirmacions causals sobre els beneficis de la remuneració per acompliment amb les evidències existents. Les evidències es valoren, en general, com a limitades.

Informació cost addicional

Les primes i els augments de la remuneració per docent poden variar moltíssim i ser cars. Malgrat tot, si les despeses es reparteixen entre totes les classes, la despesa per alumne és baixa.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.