Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

Les intervencions en participació esportiva motiven l’alumnat a practicar esport com un mitjà per augmentar el compromís educatiu i el rendiment, mitjançant activitats extraescolars o un programa organitzat per un club o una associació esportiva local. De vegades, les activitats esportives s’utilitzen per motivar la gent jove a participar en activitats d’aprenentatge addicionals, com ara entrenaments de futbol en clubs de futbol locals combinats amb classes d’habilitats per a l’estudi, TIC, alfabetització o matemàtiques.

Termes de cerca: activitats extraescolars; programes extraescolars; associació escolar; participació esportiva/atlètica; activitats extraescolars, activitats no acadèmiques; activitats d’oci/recreatives

Puntuació de l'evidència

Hi ha dues metaanàlisis i una revisió sistemàtica amb càlculs de la mida de l’efecte que indiquen que l’impacte de practicar esport tendeix a ser positiu, però baix. Dues d’aquestes s’han portat a terme en els últims deu anys. Aquestes evidències inclouen estudis observacionals i només hi ha investigacions limitades amb una forta inferència causal.

Existeixen proves al Regne Unit que indiquen que la pràctica d’esport i l’aprenentatge poden tenir un efecte més dràstic, per exemple, en l’aprenentatge de les matemàtiques avaluat amb exàmens estandarditzats quan es combina amb un programa aritmètic estructurat (amb un estudi que mostra un impacte de fins deu mesos addicionals de progrés). En general, les evidències es valoren com a limitades.

Informació cost addicional

Les despeses anuals per alumne poden calcular-se sense comptar les despeses relatives a la roba, l’equipament i els desplaçaments, i varien en funció de l’equipament, el lloc i la mida del grup.

També hi hauria diferències entre les despeses d’oferir activitats esportives a les instal·lacions del centre i que l’alumnat realitzi les activitats a altres emplaçaments existents. En general, les despeses es consideren moderades.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.