Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

La participació parental inclou:

  • Plantejaments que tenen com a objectiu desenvolupar certes capacitats parentals, com ara l’alfabetització o les habilitats tecnològiques.

  • Plantejaments que animen els pares i mares a ajudar els seus fills i filles amb la lectura o els deures, entre d’altres.

  • El compromís dels pares i mares en les activitats de lectura.

  • Programes més intensius per famílies en crisi.

La definició no inclou els tipus de participació parental que no estan centrats específicament en l’aprenentatge, com ara l’assistència a classes generals per a pares i mares que no se centren en l’aprenentatge de l’estudiantat.

Termes de cerca: participació/compromís parental; programes d’alfabetització/aritmètica per a famílies; pares i mares com a tutors; suport parental

Puntuació de l'evidència

Hi ha 15 metaanàlisis que proporcionen proves de l’impacte de la participació parental en els resultats d’aprenentatge, de les quals deu s’hi han publicat els últims deu anys. La qualitat dels estudis inclosos per a la inferència causal de la majoria de les metaanàlisis és relativament dèbil. Hi ha variacions considerables en els efectes combinats (entre 0,05 i 0,65).

Els estudis se centren principalment en l’educació primària i les primeres etapes, malgrat que hi ha estudis que han analitzat l’efecte en alumnes d’educació secundària. En els casos en què les revisions inclouen dissenys experimentals aleatoritzats i no aleatoritzats, els primers tendeixen a produir efectes més baixos.

Malgrat que els estudis correlacionals indiquen una relació positiva important, la variació de l’impacte dels estudis d’intervenció indica que és tot un repte desenvolupar plantejaments d’èxit que millorin el rendiment al centre educatiu. En general, les evidències són moderades.

Informació cost addicional

Les despeses de les diferents metodologies difereixen de forma radical. Organitzar tallers amb les famílies, i millorar la comunicació entre aquestes i el centre (amb missatges de text, per exemple) és relativament econòmic, mentre que els programes intensius de suport a la família amb personal especialment capacitat, com ara contractar professorat comunitari o professorat que faci d’enllaç entre la casa i el centre que pugui treballi alhora amb diverses famílies, són més costosos.

En general, les despeses per alumne es consideren moderades.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.