Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

L’ensenyament individualitzat es pot definir com un sistema d’ensenyament en què l’estudiantat treballa al seu propi ritme en activitats personalitzades guiades mentre estan al centre. Durant anys, s’han provat diversos models d’ensenyament individualitzat en educació, particularment en assignatures com matemàtiques, on l’alumnat realitza activitats individualitzades, sovint de forma prou independent. També s’han desenvolupat metodologies per ordinador i en línia, amb sistemes més recents de “tutories intel·ligents” dissenyats per oferir feedback i exigències més personalitzades.

Termes de cerca: ensenyament individualitzat; ensenyament al propi ritme; ensenyament personalitzat, aprenentatge individualitzat

Puntuació de l'evidència

Hi ha set metaanàlisis, que indiquen que, en general, l’ensenyament individualitzat comporta certes millores en l’aprenentatge. Dues d’aquestes anàlisis s’han publicat els últims deu anys i cinc d’elles tenen més de 30 anys. Més de dues són rigoroses, amb una exploració de les característiques metodològiques i d’intervenció vinculades amb els resultats.

El disseny dels estudis inclosos a les metaanàlisis varien i alguns tenen una inferència causal sòlida. Hi ha una àmplia gamma d’efectes generals en totes les metaanàlisis (de -0,07 a +0,40) per a estudis basats tant en el professorat com en la tecnologia. En general, les evidències es valoren com a moderades.

Informació cost addicional

Les despeses d’implementar l’ensenyament individualitzat solen ser molt baixes. En els darrers anys, les metodologies que fan servir tecnologia, com ara programes de tutorització en línia o sistemes integrats d’aprenentatge, s’han tornat menys cares, per tant, en general, les despeses es consideren molt baixes.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.