Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

Els deures es refereixen a les tasques que el professorat encarrega a l’alumnat perquè les completi fora de l’horari lectiu. Les tasques per a casa més habituals als centres d’educació primària solen ser la lectura o la pràctica de l’escriptura o de les matemàtiques, però també poden incloure activitats extenses per desenvolupar les habilitats d’investigació o un treball més dirigit i centrat, com ara estudiar per als exàmens.

Termes de cerca: deures, clubs de deures, tasques per a casa, lectura a casa, aprenentatge invertit.

Puntuació de l'evidència

Els deures s’han investigat de forma àmplia. Malgrat tot, les investigacions s’han centrat principalment en la correlació entre els deures i el rendiment dels centres o l’alumnat, especialment el més jove. Hi ha un descobriment relativament coherent del fet que hi ha una associació positiva, però que és molt reduïda per a l’estudiantat d’educació primària. Hi ha pocs estudis que hagin investigat què passa quan s’introdueixen deures a una classe i aquesta es compara amb classes a les quals no s’hi han introduït, i hi ha molt poques evidències d’aquest tipus en concret per a l’alumnat de primària. Aquests estudis tendeixen a mostrar que els deures poden ser beneficiosos, malgrat que les evidències no són segures.

La variació en allò que s’assigna com a deures i com es relaciona amb el que passa al centre indica que és probable que la variació de l’impacte dels diferents estudis sempre sigui àmplia. Hi ha dues metaanàlisis, una d’elles publicada en els darrers deu anys, i una revisió sistemàtica recent. No hi ha metaanàlisis que se centren de forma específica en els deures a l’alumnat de primària. En general, les evidències es valoren com a limitades.

Informació cost addicional

Hi ha poques despeses associades als deures, malgrat que aquests sí que afecten al temps que el personal dedica a preparar-los i corregir-los. Pel que fa a l’alumnat més jove, potser calgui aportar recursos addicionals (com ara llibres de lectura o jocs infantils per portar a casa). En general, les despeses es consideren molt baixes.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.