Evidència


0

Impacte


mesos


Definició

L’extensió del temps escolar es defineix al Toolkit com l’augment del temps d’ensenyament als centres educatius per tal de millorar els resultats d’aprenentatge. Els estudis s’han centrat en tres mètodes principals:

  • Ampliar la durada del curs escolar.

  • Ampliar la durada de la jornada escolar.

  • Oferir temps addicional a grups d’alumnes específics tant abans com després de l’horari lectiu.

Aquest article se centra en l’extensió del temps lectiu bàsic i l’ús de programes específics impartits abans i després de l’horari escolar.

Per tant, no inclou activitats extraescolars de reforç, esports o altres associacions no acadèmiques (consulteu pràctica esportiva i educació artística), més hores en què l’alumnat és supervisat però no rep ensenyament (com els programes de joc o serveis de cura d’infants que s’ofereixen al centres educatius) o metodologies que pretenen millorar els resultats a través de mitjans no docents (com els programes d’esmorzars escolars). Tampoc no inclou l’ensenyament en escoles d’estiu, ja que aquest tema s’analitza de manera independent (consulteu escoles d’estiu).

Termes de cerca: hores lectives; calendaris escolars modificats; extensió/ampliació de la jornada/curs escolar; programes extraescolars; jornada escolar més llarga; curs escolar més llarg.

Puntuació de l'evidència

Les evidències són moderadament segures. Hi ha vuit metaanàlisis que presenten resultats sobre l’impacte d’estendre el temps lectiu o de programes impartits després de l’horari escolar, cinc de les quals s’han dut a terme en els últims deu anys. No obstant això, les decisions d’allargar el curs o la jornada escolar són, sovint, un component de metodologies més àmplies centrades en la reforma escolar, i això provoca que resulti complicat atribuir èxits acadèmics al temps addicional per si sol.

Els beneficis no són consistents als estudis, fet que indica que el temps addicional en si no és suficient i s’ha d’utilitzar de manera eficaç. És més probable que s’hagin avaluat exhaustivament programes separats o específics que altres formes d’estendre el temps lectiu, i, fins i tot en aquests, l’impacte varia considerablement.

Informació cost addicional

En general, les despeses es consideren molt baixes. Ampliar dues setmanes el curs escolar suposaria un augment moderat anual per alumne, tant als centres de primària com de secundària.

Els càlculs indiquen que les despeses dels clubs d’extraescolars també són moderades. L’ús de personal ben qualificat i format pot augmentar les despeses.

Tornar evidència

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.